• Email: kansliet@prematurforbundet.se

VPD2018

  • You are here
  • Home
  • VPD2018

PROGRAM STOCKHOLM 2018  

Anmäl dig till VPD 18 Stockholm HÄR! 

"Minst i klassen" - hur hjälper vi de för tidigt födda barnen i skolan? 

För första gången hålls ett seminarium i Sverige om de för tidigt födda barnen i skolan. Det finns stora skillnader i det pedagogiska omhändertagandet för dessa barn trots att utbildning är nära förknippat med livslång hälsa.

Även om de flesta klarar sig bra behöver ändå 2/3-delar av att extrem för tidigt födda stöd i skolan. Effekterna av att födas för tidigt ställer också ny krav på insatser och specialpedagogik. Vilka insatser krävs för att tillgodose barnens behov i lärandesituationen? Hur kan vi hjälpa dem att nå sin fulla potential i klassrummet? Vi belyser med aktuell forskning och konkreta förslag hur skolvärlden, genom pedagoger, elevhälsa och föräldrar kan stödja dessa elever.

PROGRAM UMEÅ 2018 

Ingen anmälan behövs till Umeå!

Tiden efter hemgång - en ny verklighet? 

Världsprematurdagen 2018 i Umeå spänner över de senaste forskningsrönen inom neonatalvård till vad man som förälder ska tänka på när det är dags för skolstart. 

Vi får en grundlig genomgång av de för tidigt födda barnens behov och förutsättningar och om familjens verklighet efter hemgång - en värld som för många kan kännas utmanande med syrgas i hemmet och förkylda syskon. 

Kom och var med om en spännande kväll med Sverker Olofsson som moderator där läkare och familjer berättar om sitt arbete och sin vardag. 

PROGRAM GÖTEBORG 2018

Anmäl dig till VPD 18 Göteborg HÄR! 

Framtidens familjecentrerade vård!  

För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. 

Parallellt med den medicinska vården skall också en anknytning ta plats genom samspel mellan barn och förälder. En utmaning inte bara under vårdtiden utan även efter hemgång när familjer möter nya utmaningar.

Inledningstalare är Eva Lyberg, psykolog som en av de främsta auktoriteterna på anknytning i samband med för tidig födsel. 

Två dagar efter, den 17/11, kommer flera byggnader i Göteborg att lysas upp i lila för att fira Världsprematurdagen! 

PROGRAM UPPSALA 2018 

Till Uppsala behövs ingen anmälan! 

För första gången anordnas Världsprematurdagen i Uppsala! 

I Uppsala arrangeras Världsprematurdagen för första gången med ett omfattande program som avhandlar själva grunden för patientgruppen för tidigt födda barn och familjer - intensivvård och uppföljning.

En dag med både glädje och viktiga budskap för vårdpersonal, barn och föräldrar! Clowner, vårdhunden Livia och sjukhushelikoptern är på plats och alla barn får goodie-bags. Även barnvakt kommer finnas på plats!

Eftermiddagen innehåller även ett musikframträdande av Robert Wells - själv pappa till ett för tidigt fött barn och grundare till Stiftelsen Tummeliten.  

PROGRAM LUND-MALMÖ 2018 

Anmäl dig till VPD 18 Lund-Malmö HÄR! 

Psykosocialt stöd för familjen och interventionsprogram. 

Vad händer när vård och anhöriga träffas och lyfter de för tidigt födda barnens problem? I Malmö arrangeras en kväll med fokus på psykosocialt stöd för familjen men också ett av Europas mest framgångsrika ackrediteringsprogram för familjecentrerad vård - FINE. 
Välkomna till en spännande kväll!  

Klicka på varje länk för att se programmet för varje ort. Tack! 

unnamed-2

I samarbete med AbbVie och med ytterligare stöd från Stiftelsen Tummeliten, Chiesi Pharma och Medela samt Nidcap Federation International