• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Arbetsbeskrivning Ledamot Rev 2018

 • You are here
 • Home
 • Arbetsbeskrivning Ledamot Rev 2018

Rudimentär Arbetsbeskrivning för Ledamot, Svenska Prematurförbundet

 

Som styrelseledamot förväntas du vara driven och engagerad i arbetet mellan och i samband med våra möten. Du klarar att arbeta självständigt med små projekt samt har kraft och kapacitet att genomföra dina idéer.

Antalet styrelsemöten är 13 per år och sker i huvudsak via Skype, ett mote är IRL. Närvaro är mycket viktigt.

Inför och efter Årsstämma:

 • Bidra i arbetet där det behövs med att skriva och få ut kallelser, verksamhetsberättelse och motioner.
 • Inför årsstämma läsa in dig på dokument och handlingar som skickats ut.
 • Delta i en uppstarts workshop med den nya styrelsen efter årsstämman.

Löpande arbete:  

 • Förbereda dig inför alla styrelsemöten genom att läsa dagordning samt utskickade dokument.
 • Närvara och vara engagerad vid styrelsemöten.
 • Under året gärna självständigt med stöd genomföra ett par mindre uppgifter eller projekt som du accepterar vid ett styrelsemöte.
 • Hålla dig rimligt uppdaterad på vad som händer inom området för tidigt födda barn i nyheter och sociala medier.
 • I övrigt engagerar du dig i styrelsens arbete för opinionsbildning, kommunikation och informationsgivning och medverkar till en förbättrad situation för de för tidigt födda barnen och deras familjer!

 

Ledamotens arbete styrs av ovan men också mycket av individuella förutsättningar och personligt driv och lust!