• Email: kansliet@prematurforbundet.se

BVC-listan

  • You are here
  • Home
  • BVC-listan

Hur hittar man en bra BVC?

Många föräldrar till för tidigt födda barn vittnar om svårigheten att hitta en BVC som har lite extra kunskap om prematura barn och deras behov. Det finns dock flera BVC där sköterskor eller läkare har erfarenhet från en neonatalavdelning, men dessa BVC finns inte listade i något gemensamt register. Därför har vi försökt göra en sammanställning. Listan är sammansatt av andra föräldrar till för tidigt födda barn och gör inget anspråk på att vara helt komplett utan är tänkt att kunna tjäna som en utgångspunkt för ett fortsatt sökande.  

Svenska Prematurförbundets vision är fortfarande att alla för tidigt födda barn skall ha tillgång till en BVC med särskild kompetens om för tidigt födsel. Dels för att säkerställa det medicinska omhändertagandet av det för tidigt födda barnet, men också för att  föräldrarna ofta mår bra av ett kompetent och upplyst bemötande för att känna sig trygga och för att kunna upprätta ett  förtroende för sin BVC-kontakt. 

Om du hade användning av den här listan, eller något annat på vår sida, får du gärna visa din uppskattning genom att bli medlem eller lämna en donation. Vår verksamhet är helt ideell. Lycka till.

BVC-Listan

Denna lista är under uppdatering

Om du hittar felaktigheter, eller vill lägga till en BVC på listan som du själv rekommenderar: Mejla till oss på kansliet@prematurforbundet.se 

Så kan vi hjälpas åt att hålla listan aktuell för framtida prematurföräldrar!