BVC-listan

Många föräldrar till för tidigt födda barn vittnar om svårigheten att hitta en BVC som har lite extra kunskap om prematura barn och deras behov. Det finns dock flera BVC där sköterskor eller läkare har erfarenhet från en neonatalavdelning, men dessa BVC finns inte listade i något gemensamt register. Därför har vi försökt göra en sammanställning. Listan är sammansatt av andra föräldrar till för tidigt födda barn och gör inget anspråk på att vara helt komplett utan är tänkt att kunna tjäna som en utgångspunkt för ett fortsatt sökande.

Svenska Prematurförbundets vision är fortfarande att alla för tidigt födda barn skall ha tillgång till en BVC med särskild kompetens om för tidigt födsel. Dels för att säkerställa det medicinska omhändertagandet av det för tidigt födda barnet, men också för att  föräldrarna ofta mår bra av ett kompetent och upplyst bemötande för att känna sig trygga och för att kunna upprätta ett  förtroende för sin BVC-kontakt.

Om du hade användning av den här listan, eller något annat på vår sida, får du gärna visa din uppskattning genom att bli medlem eller lämna en donation. Vår verksamhet är helt ideell. Lycka till.

Denna lista är under uppdatering

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *