• Email: kansliet@prematurforbundet.se

House Preemie-Parties!

  • You are here
  • Home
  • House Preemie-Parties!

House Preemie-Parties

Vad är det? 
Vill du sprida information om för tidigt födda barn i din vänkrets eller på din ort, eller vill du skapa medvetenhet bland dina lokalpolitiker? Jobbar du kanske inom vården och vill veta mer om vår verksamhet?

Vad krävs det av dig?
Om du ordnar en lokal och minst 15 personer kommer vi ut och föreläser. Vi kan komma till ditt vardagsrum, samlingslokal eller till ditt jobb. Du bestämmer! 

Vanliga ämnen kan vara föräldraberättelser, pappaperspektiv, infektionskänslighet eller opinionsbildning om för tidigt födda barns frågor i samhället.

Maila: kansliet@prematurforbundet.se

Vad kostar det?
Förutsatt att ni uppfyller ovanstående gör vi det för er utan kostnad.