• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Litteraturlista SPSM

  • You are here
  • Home
  • Litteraturlista SPSM

Litteraturlista från SPSM

DYSLEXI

Lundberg, Ingvar (2010) Läsningens psykologi och pedagogik, Stockholm, Natur och Kultur

Höijen T, Lundberg I (2013)
Dyslexi, Stockholm, Natur och Kultur

Svenska dyslexiföreningen (2012),
DYSLEXI ? aktuellt om läs- och skrivsvårigheter ANDRA BOKEN, Tingsryds tryckeri

Vetenskapsrådet (2007),
Dyslexi ? en kunskapsöversikt

Madison, Sigrid (2007),
Den Läkande Processen, Lund

Salameh Eva-Kristina, (red) (2012)
Flerspråkighet i skolan - språklig utveckling och undervisning, Natur & Kultur

Samuelsson Stefan m fl (2009)
Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, Natur & Kultur.

Svenska Dyslexiföreningens webbplats,
Modell för utredning av läs- och skrivsvårigheter, pdf


TAL- OCH SPRÅK

Arnald A (2007),
Språkstörning hos barn och unga i skolåldern, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten och riksförbundet DHB

Bjar L (red), (2006),
Det hänger på språket, Stockholm, Studentlitteratur

Bjar L, Liberg C (red) (2003), Barn utvecklar sitt språk, Stockholm, Studentlitteratur

Bjar L, Frylmark A red (2009),
Barn läser och skriver ? specialpedagogiska perspektiv, Stockholm, Studentlitteratur

Carlberg Eriksson, E (2010),
Språkstörning - en pedagogisk utmaning, Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Frylmark, Astrid (2006),
Språklekar i skolan, Härnösand, OrdAf

Frylmark, Astrid (2008), Lyssna & berätta! 100 språklekar för små barn, Härnösand, OrdAf

Gillon, Gail T. (2007),
Phonological awareness from research to practice, The Guilford Press, New York

Nettelbladt U, Salameh E (2007)
Språkutveckling och språkstörning hos barn, Studentlitteratur

Salameh E (2007),
Språkstörning i kombination med flerspråkighet, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten och riksförbundet DHB (finns även på arabiska)

Samuelsson I, Sjöberg Å (2004),
Språkstörning hos förskolebarn, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten

Sjöberg, M (2007),
Ibland låtsas jag att jag förstår, en bok om elever med språkstörning, Stockholm, Afasiförbundet/Talknuten och riksförbundet DHB