• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Prematurföreningen Malmö-Lund

IMG_0475

Prematurföreningen Malmö-Lund startade hösten 2015. Sidan är under uppdatering. 

Kontakt: Jenny Jastrell, Epost: (jenny.jastrell@icloud.com)

Aktiviteter

Årsmöte