• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Starta lokalförening!

Engagera dig! Starta eget! Vi behöver dig!

För att åstadkomma något behöver vi vara många, och vi behöver finnas på många håll i landet. 

Vi tror på dialog och kommunikation över hela Sverige. Också när det gäller omhändertagandet om de för tidigt födda barnen. Det som är en bra idé i Linköping är antagligen en bra idé också i Luleå. Men det händer inte av sig själv. Det händer för att vi organiserar oss.  

Du kan engagera dig och starta en lokalförening på din ort tillsammans med två andra personer och ansöka om medlemskap i förbundet. En lokalförening kan åstadkomma massor som till exempel att erbjuda föräldrar på orten eller i regionen stöd och sammankomster. Det kan t ex vara att ordna familje- eller föräldraaktiviteter eller att  fånga upp och driva frågor som är angelägna för att förbättra situationen i just er region. Om många går samman kan man samarbeta med och påverka både landsting och kommun för att rätta till många brister som de just nu kanske inte ens är medvetna om!  

Vi på förbundet hjälper er gärna komma igång. Vi har ett startpaket som inkluderar stadgar, hemsida och instruktioner med en checklista! Allt det får ni av oss!

Ett vanligt sätt att börja är att besöka neonatalavdelningen för att bjuda inneliggande barns föräldrar på fika och finnas där för att lyssna. Andra ordnar klädinsamlingar, eller organiserar en utekväll för föräldrar som behöver prata av sig med andra föräldrar. 

Kontakta oss på kansliet@prematurforbundet.se ! 

 

3414161_2048_1300Gör som Anna och starta eget! Här kan du lyssna på ett inslag om  hennes arbete i P4 Gävleborg

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=5968486

För få? - Bli kontaktperson istället!

Är ni för få på din ort kan du i väntan på att ni blir fler engagera dig som kontaktperson!

Då kan du hjälpa oss sprida information och vara en samlande kraft på din ort för andra föräldrar.

Du får handledning, information och material från oss. Genom att vi har medlemmar runt om i hela landet finns stora möjligheter till spridning och därmed uppmärksamhet kring viktiga frågor. Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma. Hör av dig!

Hör av dig på ovanstående adress  till kansliet om du vill veta hur du kan bli kontaktperson, hur du kan komma igång med föräldrafika eller med att starta en förening – och hör av dig om du vill veta mer.

 

Din hjälp - föreningspärmen!

Det här är Svenska Prematurförbundets föreningspärm. En
sammanställning som vi i styrelsen för Prematurförbundet satt samman.
Avsikten är att den ska vara till hjälp för dig/er som vill komma igång med
verksamhet och när ni vill bilda en förening under Svenska
Prematurförbundet.

Beställ pärmen från kansliet@prematurforbundet.se

Föreningspärm Bild

bli-medlem