• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Lite baskunskap

Om prematuritet

Modern neonatalvård räddar liv

Det föds omkring 7 000 barn för tidigt i Sverige varje år. Utvecklingen inom neonatalvården har tagit enorma kliv sedan mitten på 1970-talet och Sverige är ur många aspekter ett föregångsland inom neonatalvård. Att vården idag är så utvecklad innebär att överlevnaden hos de för tidigt födda barnen har ökat markant.

”Före 1970 dog över 90 procent av alla barn under tusen gram, och idag överlever nästan 90 procent”, säger Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet och tidigare chef för neonatalvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. (ur Medicinsk vetenskap, nr 2, 2012)

100 000 individer mellan 0-18 år är prematurfödda

Idag finns det omkring 100 000 för tidigt födda barn mellan 0-18 år i Sverige.  Med föräldrar, syskon och andra nära anhöriga är den grupp som berörs och påverkas av barnets tidiga ankomst en mycket stor grupp. Att vara för tidigt född är den i särklass vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus. Så många som 5-6 procent av alla barn som föds i landet är prematurfödda.

Hur går det för de för tidigt födda barnen?

De barn som fått del av den moderna neonatalvården är ännu så pass unga att det inte riktigt går att svara på hur det går för dem upp i vuxen ålder. Det är för oss i förbundet oerhört viktigt att samhället följer denna grupp noga för att kunna utvärdera och sätta in de insatser som krävs för att barnens liv ska bli så bra som möjligt upp i vuxen ålder.

Varför föds barn för tidigt?

Det är tyvärr ofta svårt att i enskilda fall ange orsaken till att barn föds för tidigt. Forskare har på gruppnivå funnit ett antal riskfaktorer för att föda för tidigt. Ärftlighet, socioekonomisk situation, infektioner, rökning, övervikt, att vänta tvillingar och mammans ålder (där både hög och låg ålder ökar risken för att föda prematurt) spelar in.

Faktaruta om för tidigt födda barn

 • Det föds omkring 7 000 barn för tidigt i Sverige varje år.
 • Barn som föds före graviditetsvecka 37 räknas som för tidigt födda.
 • De för tidigt födda delas in i tre grupper:
  • måttligt för tidigt födda <v37
  • mycket för tidigt födda <v32
  • extremt för tidigt födda <v28
 • Det finns totalt i Sverige omkring 100 000 barn och ungdomar mellan 0-18 år som är för tidigt födda.
 • Neonatal betyder nyfödd.
 • I vardagligt språk talar man ofta om prematurer – dvs barn som är födda innan de är färdiga, alltså för tidigt
 • Många barn vårdas sin första tid i en kuvös. En kuvös ger värme och rätt luftfuktighet.
 • På gruppnivå har prematurfödda barn ett större behov av stödinsatser i förskola och skola och fler problem med inlärning och kognition

Prematur – inte färdig, inte redo

Barn som föds för tidigt är inte redo att möta omvärlden. Deras organ är inte färdigutvecklade. Det handlar främst om lungor och hjärna, men också om andra organ som tarmar och matsmältningsapparat. Många barn kan andas när de föds men kapaciteten är för liten för att klara av att syresätta barnet tillräckligt. Det kan leda till allvarliga komplikationer som till exempel syrebrist i hjärnan med bestående hjärnskador.  Många barn behöver därför olika hjälpmedel för att andas och syresätta blodet.

Det förekommer respiratorer, syrgas och så kallad C-pap som är olika sätt att hjälpa barnen med andningen.

Olika tekniska och medicinska hjälpmedel och tekniskt avancerad utrustning innebär också att det är lätt för personal att avläsa hur barnen mår via elektroder, mätare och monitorer. Samtidigt är det viktigt att så långt det är möjligt efterlikna miljön i livmodern. Det sker genom att barnen får ligga i dämpat ljus och utan att utsättas för allt för många intryck och stimuli. Det ska vara ombonat, varmt och tyst för att miljön ska vara så lik livmodern som möjligt.

– Skillnaden mellan det extremt för tidigt födda barnets hjärna och det fullgånga barnets hjärna är större än skillnaden mellan det fullgånga barnets hjärna och den senildementa åldringens hjärna. Så det är en enorm förändring som pågår under tiden de är på våra avdelningar, säger Mats Blennow, ur Medicinsk vetenskap, nr 2 2012