• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Prematurföreningen Stockholm

  • You are here
  • Home
  • Prematurföreningen Stockholm
En förening som arbetar för ett friskare och tryggare liv för de prematurfödda i Stockholm. Alla är välkomna!

sv_prem_logo_stockholm 

 

 

Prematurföreningen Stockholm eller, som den hette förut, Föräldraföreningen för Prematurfödda barn är en ideell förening för föräldrar till barn som fötts för tidigt. Föreningen bildades på initiativ av professor Hugo Lagercrantz och har funnits sedan 1991.

Sedan 2013 är vi en del av riksförbundet Svenska Prematurförbundet. Vi är ett gäng engagerade personer som bedriver lokal verksamhet i Stockholm/Uppsala med allt från föräldraträffar både på sjukhus och på stan, föreläsningar och andra stödjande aktiviteter för föräldrar. Verksamheten är möjlig tack vare frivilliginsatser, medlemsavgifter, sponsring och donationer. Föreningens hjärtefråga är att situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer ska bli den bästa tänkbara.  

Vill du också engagera dig och hjälpa till? Hör av dig till oss på info@prematur.nu                         

Bli medlem här

Aktuellt i Stockholm

Årsmöte 2021 | Stockholm

Varmt välkomna till årsmöte! Prematurföreningen Stockholms medlemmar kallas till årsmöte den 30 mars 2021. Datum:        Tisdag den 30 mars 2021 Tid:             20:30 Plats : Digitalt Anmälan: Senast söndagen den 28 mars 2021,

Read more

Engagera dig!

Styrelse:
Vi söker dig som är sugen på ett uppdrag som Kassör, och även en revisor! För mer info, och att läsa om fler uppdrag läsa här; Engagera dig!

Arbetsgrupp:
Som en del i en arbetsgrupp deltar du när du har tid, inför eller under aktiviteter. Det kan handla om att baka till en aktivitet, sprida information, packa sydda gåvor till barnen på neo. Ta med en fotboll, kubb eller något annat som kan uppskattas vid t.ex. picknicken, agera lekledare, osv. Du gör det du väljer att åta dig, och kan på så sätt plocka russinen ur kakan. Maila oss via (info@prematur.nu) för mer information och intresseanmälan. 

Kontaktförälder:
Som kontaktförälder ger du inneliggande föräldrar en möjlighet att träffa, och samtala med en förälder till ett för tidigt fött barn som kommit hem från neo. Många föräldrar berättar att det varit väldigt värdefullt för dem att få träffa någon som gått igenom samma sak som de själva under tiden de legat inne. Vårt syfte är att lyssna, stödja och erbjuda en målbild av att livet ofta blir bra när man kommer hem. Maila oss via (kontaktforalder@prematur.nu) om du vill bli kontaktförälder, eller få mer information.

Följ oss på Social media

Facebook: Prematurföreningen Stockholm     Instagram: Prematurforeningen_Stockholm     Twitter: @PrematurSTHLM