• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Prematurföreningen Stockholm

  • You are here
  • Home
  • Prematurföreningen Stockholm
En förening som arbetar för ett friskare och tryggare liv för de prematurfödda i Stockholm/Uppsala. Alla är välkomna!

sv_prem_logo_stockholm 

 

 

View Stockholm

Prematurföreningen Stockholm eller, som den hette förut, Föräldraföreningen för Prematurfödda barn är en ideell förening för föräldrar till barn som fötts för tidigt. Föreningen bildades på initiativ av professor Hugo Lagercrantz och har funnits sedan 1991.

Sedan 2013 är vi en del av riksförbundet Svenska Prematurförbundet. Vi är ett gäng engagerade personer som bedriver lokal verksamhet i Stockholm/Uppsala med allt från föräldraträffar både på sjukhus och på stan, föreläsningar och andra stödjande aktiviteter för föräldrar. Verksamheten är möjlig tack vare frivilliginsatser, medlemsavgifter, sponsring och donationer. Föreningens hjärtefråga är att situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer ska bli den bästa tänkbara.  

Vill du också engagera dig och hjälpa till? Hör av dig till oss på info@prematur.nu                         

Bli medlem här

Aktuellt i Stockholm

Engagera dig!

Valberedningen Informerar:
Inför årsmötet i mars finns det möjlighet att bli en del av styrelsen, en arbetsgrupp eller förtroendevalda (redovisning och valberedning). Det är möjligt att kandidera för ett uppdrag som ordförande, kassör, ledamot och suppleant. Ordförande och Suppleant väljs på 1 år, övriga ledamöter väljs på 2 år. Kontakta valberedningen via mail (jeanette(@)spettan.se) för mer information, eller läs mer om Kassörledamot/suppleantförtroendevalda. Valberedningen behöver din frågor och intresseanmälningar senast 24 Februari. 

Kontaktförälder:
Som kontaktförälder ger du inneliggande föräldrar en möjlighet att träffa, och samtala med en förälder till ett för tidigt fött barn som kommit hem från neo. Många föräldrar berättar att det varit väldigt värdefullt för dem att få träffa någon som gått igenom samma sak som de själva under tiden de legat inne. Vårt syfte är att lyssna, stödja och erbjuda en målbild av att livet ofta blir bra när man kommer hem.

Maila oss på kontaktforalder@prematur.nu om du vill bli kontaktförälder, eller få mer information.

Kommande datum och dagar för föräldrafika på avdelningarna.
Karolinska Solna
Preliminärt jämna onsdagar samt sista onsdagen varje månad. 
Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Uppsala Akademiska sjukhus.
Inga preliminära datum eller dagar, kommande datum skrivs nedan.

 

Följ oss på Social media

Facebook: Prematurföreningen Stockholm     Instagram: Prematurforeningen_Stockholm     Twitter: @PrematurSTHLM