• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Produkter Sthlm

Här visas produkterna vi säljer. 

Tommy Tumme.

En rikligt illustrerad bok, som med fördel kan användas som en första presentation av neonataltiden och göra det hela lite begripligare för de för tidigt födda barnen när de blivit lite äldre.

Pris: 50kr

Beställ genom att maila till produkter@prematur.nu
Märk mail/meddelande med "beställning", skriv sedan produktnamn, antal, ditt namn och din postadress. Vid köp medföljer en faktura som ni har 30 dagar på er att betala.
Beroende på leveranssätt, kan frakt tillkomma.

Du är inte ensam...
En bok skriven av föräldrar som själva fött barn för tidigt.

Utdrag av baksidan;
"Att få ett barn är en av livets största händelse. Men för de som fått barn för tidigt blandas lyckan ofta med oro och osäkerhet. I vanliga fall vänder man sig framför allt till sina vänner och anhöriga när man har det svårt, men att få ett barn för tidigt är så pass ovanligt att de sällan har egna erfarenheter och kan därmed inte alltid visa den förståelse som behövs. Att få dela sina upplevelser med andra föräldrar som varit i liknande situation kan många gånger vara värdefullt."

Pris: 80kr

Beställ genom att maila till produkter@prematur.nu
Märk mail med "beställning", skriv sedan produktnamn, antal, ditt namn och din postadress. Vid köp medföljer en faktura som ni har 30 dagar på er att betala.
Beroende på leveranssätt, kan frakt tillkomma.

Bokpaket 1
Bokpaket innehåller: 1 st "Tommy tumme", samt 1 st "Du är inte ensam..."

Pris: 100kr
Priset gäller vid beställning av båda böckerna vid samma tillfälle.

Beställ genom att maila till produkter@prematur.nu
Märk mail/meddelande med "beställning", skriv sedan produktnamn, antal, ditt namn och din postadress. Vid köp medföljer en faktura som ni har 30 dagar på er att betala.
Beroende på leveranssätt, kan frakt tillkomma.

Preemies at birth • Heroes Forever!
Armband med texten "Preemies at birth, Heroes Forever"
Pris: 30kr

Beställ genom att maila till produkter@prematur.nu
Märk mail med "beställning", skriv sedan produktnamn, antal, ditt namn och din postadress. Vid köp medföljer en faktura som ni har 30 dagar på er att betala.
Beroende på leveranssätt, kan frakt tillkomma.

Prematurbandet
Utdrag från foldern som följer med prematurbandet.
"I Sverige föds cirka 6 000 barn för tidigt varje år. Det innebär att närmare 12 000 föräldrar per år får prematurfödda barn som behöver vårdas på sjukhus.

Men det är bara halva sanningen. Mor- och farföräldrar, syskon, släkt och vänner - alla i familjens omgivning berörs av svåra känslor när ett barn föds för tidigt.

Genom att köpa prematurbandet bidrar du till att göra situationen för prematurfödda barn och deras familjer till bästa tänkbara."

Pris: 50kr.

Beställ genom att maila till produkter@prematur.nu
Märk mailet med "beställning", skriv sedan produktnamn, antal, ditt namn och din postadress. Vid köp medföljer en faktura som ni har 30 dagar på er att betala.
Beroende på leveranssätt, kan frakt tillkomma.

Följ oss på Social media

Facebook: Prematurföreningen Stockholm     Instagram: Prematurforeningen_Stockholm     Twitter: @PrematurSTHLM