• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Våra experter

  • You are here
  • Home
  • Våra experter

Våra experter

Prematurförbundet ingår i olika nätverk och för en dialog med experter, tjänstemän och sakkunniga inom såväl vårdsektorn som inom myndigheter och forskning.

Vi har till vårt förfogande ett så kallat advisory board för att vara rådgivare åt oss i frågor som rör såväl vår verksamhet som våra frågor. Vi är mycket tacksamma över den kompetens vi därmed får tillgång till. Läs mer om förbundets advisory board i menyn ovan.

Vi är också sammankallande för nätverket ”Kraft att växa” där olika yrkeskategorier och personer är representerade för att få en såväl bred som fördjupad syn och olika perspektiv på frågor som vi lyfter. Vi träffas regelbundet – ibland hela gruppen, ibland delar av den. I gruppen som bildades hösten 2012 ingår föräldrar, läkare, professorer, politiker, sjuksköterskor, lärare och samt en skolsköterska och en bvc-sköterska. Läs också mer om Kraft att växa i menyn ovan.