• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Advisory board

Advisory board

Svenska Prematurförbundets advisory board består av följande personer:

MATS BLENNOW överläkare, professor, Karolinska Universitetssjukhuset

JESSICA FRANSSON

LENA HELLSTRÖM-WESTAS överläkare, professor i perinatalmedicin, Uppsala

BIRGITTA KLANG är barnsjuksköterska och verksamhetschef på Mama Mia mvc/bvc

ANDERS LÖNNBERG landstingspolitiker Socialdemokraterna, Stockholm

KJELL Å SALVESEN professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds Universitet

CAMILLA SVENSSON skolsköterska i Linköping

MAUD SÖDERSTRÖM sjuksköterska Helsingborgs sjukhus

VERA WESTIN, legitimerad dietist vid neonatalenheten på Karolinska universitetssjukhuset

BARBRO WESTERHOLM läkare med bakgrund i forskning, administration samt
internationellt arbete och nu riksdagsledamot (fp)

BJÖRN WESTRUP överläkare och chef för Karolinska NIDCAP Training Center

UWE EWALD professor, överläkare och neonatolog vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet