• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Världsprematurdagen 2017

  • You are here
  • Home
  • Världsprematurdagen 2017

Barnkonventionen för det lilla barnet - ett stort uppdrag!

Hur skapar vi jämlik vård för de för tidigt födda barnen?

Enligt barnkonventionen är för tidigt födda barn också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt.

I samband med Världsprematurdagen 2017 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla Barnets Fond och Svenska Neonatalföreningen, i samarbete med Abbie, fyra seminarier som med olika teman som bemanningsproblematik, transporter och familjecentrerad vård belyser hur rustad Svensk Neonatalvård är idag inför att barnkonventionen planeras bli lag i Sverige.   

I Sverige finns idag över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet växer för varje år.

Vi hoppas att du vill vara med och lyssna, lära och påverka för att skapa förbättrade möjligheter för de för tidigt födda barnen. 

 

Anmäl dig till VPD 17 Stockholm HÄR! 

Hur klarar vården både barnkonvention och bemanning?

I år tar Stockholm grepp om en högaktuell fråga – bemanningsproblematiken inom vården. Ständiga upprop och larm dominerar den dagliga debatten. Trots det saknas en saklig analys av orsakerna till dagens problem samt en diskussion om lösningar som är mer genomgående än krav på ökade löner.

Därför vill vi ge bakgrunden till dagens situation samt identifiera framtida utmaningar gällande rekrytering och utbildning av ny vårdpersonal och få er att stanna kvar. Vi vill visa på inspirerande lösningar från sjukvård, näringsliv och samhälle.

 

Kan vi – vårdpersonal, politiker, barn och föräldrar – till- sammans vända utvecklingen och skapa en Neonatalvård 2.0 – SLL:s mest attraktiva arbetsplats om tio år?

PROGRAM STOCKHOLM 2017 

 

Anmäl dig till VPD 17 Göteborg HÄR! 

Hur fungerar neonatala transporter och hur används barnkonventionen? 

För tidigt födda barn är också barn, även om de är väldigt små. De har behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar för att överleva och utvecklas optimalt. Det är något som specificeras i barnkonventionen som planeras bli svensk lag. Men hur kan vi möjliggöra att den följs över hela Sverige? I Sverige finns idag över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet växer för varje år. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stödet trots att samhället vinner på att hjälpa barnen till livslång hälsa.

Med David Lega som moderator arrangerar Göteborg i år en spännande eftermiddag med fokus på transporter och barnkonventionens betydelse för att alla barn ska få lika vård. 

 

Ingen anmälan behövs till Umeå!

Hur tillgodoser vi för tidigt födda barns rättigheter vid transporter och i glesbygd? 

Västerbottens Läns Landstings noenatalvård har med sin unika demografi ett svårt uppdrag. Långa avstånd och svåra väderförhållanden ställer ibland mycket stora krav på planering och genomförande av neonatala transporter. 

Inte oväntat har man utvecklat en av Sveriges bästa verksamheter för vårdtransporter, men avstånden påverkar inte bara vården utan också hur medicinsk uppföljning utformas för de som bor i glesbefolkade områden. Många familjer som bor långt ifrån en större stad  behöver åka miltals för att kunna följa upp sitt barn medicinskt under flera år. 

Kom och var med om en spännande kväll med Sverker Olofsson som moderator och läkare och familjer som berättar om sitt arbete och sin vardag. 

PROGRAM UMEÅ 2017 

Anmäl dig till VPD 17 Lund-Malmö HÄR! 

Välkomna till en öppen dialog om prematurfödda barns rättigheter enligt barnkonventionen

Vad händer när vård och anhöriga träffas och lyfter de för tidigt födda barnens problem? I Malmö arrangeras en öppen diskussion och ett samtal kring om det är någon skillnad på de barn som föds för tidigt eller de barn som når 28 dagars ålder. Borde inte båda dessa grupper ges samma förutsättningar och få ta del av de rättigheter som formuleras i barnkonventionen?
 
Välkomna till en spännande kväll!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM LUND-MALMÖ 2017

 

Klicka på varje inbjudan för att se programmet för varje ort. Tack! 

unnamed-2

I samarbete med AbbVie och med ytterligare stöd från Stiftelsen Tummeliten, Nestlé Nutrition, Chiesi Pharma, Philips Avent, Perkin Elmer och Medela samt Neonatalverksamheten vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Västerbottens läns landsting, Region Skåne och Stockholms läns landsting