EFCNI

European Foundation for the Care of Newborn Infants

www.efcni.org

Föräldraföreningen deltar på regelbundna träffar i Europa med representanter från de olika medlemsländerna. På EFCNIs hemsida hittar du information både för privatperson men även för vården.

Under fliken ”Parents” kan du t ex läsa om vården av en prematur, samt lite om anknytning, om NIDCAP, om hemgång från sjukhus med ,era. Sidan är på engelska och tyska. På EFCNI’s hemsida hittar du även länkar till de lokala föreningarnas sidor där information på många språk erbjuds.

Det är med stolthet som vi kan berätta om vår förenings medverkan i framtagandet av jämförelsestudien om vården av för tidigt födda barn i Europa, ”Too little, too late”. Fritt översatt ”För lite, för sent” . Såväl Professor Hugo Lagercranz som Med dr. Björn Westrup har bidragit till arbetet med studien.

Ni hittar studien i sin helhet här: Benchmark report>>.Studien finns endast på engelska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *