Fakta

Varför projektet “Donera bröstmjölk”?

Genom detta projekt har Svenska Preamturförbundet och Philips som ambition att bidra till en ökad kännedom om bröstmjölksdonation inte bara genom en ökad tillgång av bröstmjölk utan också genom direkt finansiering av forskning inom svensk neonatalmedicinsk sjukvård.

För varje liter som doneras skänker Philips pengar till Lilla Barnets Fond

Genom samarbetet kan Philips stötta omvårdnadsforskning med inriktning på neonatalvård med hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer, för en fortsatt klinisk utveckling. 

Philips har även tillsammans med Svenska Prematurförbundet upprättat en egen landningssida. Den hittar du här!

Därför behövs projektet

Varje år föds det många för tidigt födda barn. Av alla nyfödda hamnar 1 av 10 barn på en neonatalavdelning, antingen på grund av för tidig födsel eller på grund av ett behov av intensivvård. För tidigt födda barn är en av de mest sårbara patientgrupperna inom sjukvården och dessa barn är i stort behov av en god neonatalmedicinsk vård, med bröstmjölk som främsta näringskälla. Philips och Svenska Prematurförbundet strävar gemensamt efter att skapa ökad kännedom om mjölkdonation, och uppmuntra de mammor som har mer bröstmjölk än deras barn behöver, att donera överskottet av sin mjölk till behövande barn inom neonatalsjukvården där varje mjölkdroppe räknas!

”Före 1970 dog över 90 procent av alla barn under tusen gram, och idag överlever nästan 90 procent”, säger Hugo Lagercrantz, professor i barnmedicin vid Karolinska Institutet och tidigare chef för neonatalvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm”.

(Källa:Medicinsk vetenskap, nr 2, 2012).

”Bröstmjölk är den bästa näringen för spädbarn. Den är speciellt viktig för sjuka och för tidigt födda barn som vårdas på sjukhus. Genom donerad bröstmjölk kan dessa barn redan från start, innan bröstmjölken från den egna mamman har kommit igång, få en så optimal näringstillförsel som möjligt. För de mycket för tidigt födda barnen finns ingen lämplig modersmjölksersättning och därför är dessa barn helt beroende av donerad bröstmjölk i början av livet. De mycket för tidigt födda barnen behöver endast några milliliter bröstmjölk per måltid i början, så varje droppe som doneras gör skillnad!”

(Källa; www.brostmjolkforlivet.se)