• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Lokalföreningar

  • You are here
  • Home
  • Lokalföreningar

Lokalföreningar
bli-medlemLokala föreningar utgör kärnan i den verksamhet som riktar sig till familjer med prematurfödda barn. Det är lokalföreningarna som bjuder in till familjeträffar av olika slag och det är de som anordnar till exempel kuvösträffar och föräldrafika.

Vi har också kontaktpersoner, och söker fler, på de orter där underlaget i nuläget är för litet för att bilda förening, men där några ändå vill engagera sig och har ex föräldraträffar.

I dagsläget är följande föreningar medlemmar i förbundet:

Prematurföreningen Stockholm
Prematurföreningen Väst
Prematurföreningen Helsingborg
Prematurföreningen Malmö-Lund
Prematurföreningen Gävleborg
Prematurföreningen Västerbotten
Prematurföreningen Värmland