• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Prematurföreningen Malmö-Lund

IMG_0475

Prematurföreningen Malmö-Lund bildades vid årsskiftet 2015/2016 av prematurmamman Jenny Jastrell.
Syftet med föreningen var att stötta och lyssna på prematurföräldrar, synliggöra barnens behov och ställa krav på etiska, pedagogiska, medicinska och psykologiska förbättringar hos MVC, BUP, neonatalen, BVC samt inom förskola och skola.

Den fråga som ansågs vara viktigast att driva var och är hur barnens och deras familjers livskvalitet kan förbättras. Inte bara fysiskt och praktiskt utan även föräldrastödet. Frågor som att knyta an till sitt barn, stöd i föräldrarollen på neonatalavdelningen och hur kan föräldrar och syskon få hjälp att hantera det trauma som det innebär att få ett förtidigt fött barn eller syskon.

Hur kan samhället, förskolan, skolan och vården se och stötta prematurfödda barn samt stötta dessa barn när och om de stöter på utmaningar. Idag så har föreningen samma mål och syften och en regelbunden aktivitet är föräldrafikor på neonatalavdelningarna i Lund och Malmö.

Kontakt

Kontakt: prematurforeningen.malmo.lund@gmail.com

Ni hittar oss på Facebook

Årsmöte Prematurföreningen Malmö-Lund

Prematurföreningen Malmö-Lund bjuder in till årsmöte När: 17/3 klockan 15.00 Plats: Konferensrummet, Ronald McDonald House i Lund Styrelsen finns på plats från klockan 14.45 då det bjuds på fika. Klockan 15 startar årsmötet. Styrelsen hoppas på ett givande årsmöte och ett produktivt kommande år.  

Read more

Världsprematurdagen 2018

Här kan du läsa mer om världsprematurdagen 2018! Stockholm "Minst i klassen" - hur hjälper vi de för tidigt födda barnen i skolan? För första gången hålls ett seminarium i Sverige om de för tidigt födda barnen i skolan. Det finns stora skillnader i det pedagogiska omhändertagandet för dessa barn trots att utbildning

Read more

Titta på Världsprematurdagen 2015!

Titta på seminariet från världsprematurdagen 2015 (här) öppnas i nytt fönster. Temat för årets seminarium "Liten blir stor - behovet av en nationell strategi för de för tidigt födda barnen" Föreläsningar 15.30 Välkommen Karl Rombo, ordförande Svenska Prematurförbundet Eva Berggren Broström, ordförande Lilla barnets fond 15.35 Svensk neonatalvård – idag och i framtiden Björn Westrup, neonatolog och över- läkare på Karolinska-Danderyd.

Read more

För kontakt,

Epost: prematurforeningen.malmo.lund@gmail.com 

Vi finns även på instagram och facebook.