• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Prematurföreningen Malmö-Lund

IMG_0475

Kontakt

Kontakt: prematurforeningen.malmo.lund@gmail.com

Ni hittar oss på Facebook

Prematurföreningen Malmö-Lund bildades vid årsskiftet 2015/2016 av
prematurmamman Jenny Jastrell. Syftet med föreningen var att stötta och lyssna på prematurföräldrar, synliggöra barnens behov och ställa krav på etiska, pedagogiska, medicinska och psykologiska förbättringar hos MVC, BUP, neonatalen, BVC samt inom förskola och skola. Den fråga som ansågs vara viktigast att driva var och är hur barnens och deras familjers livskvalitet kan förbättras. Inte bara fysiskt och praktiskt utan även föräldrastödet. Frågor som att knyta an till sitt barn, stöd i föräldrarollen på neonatalavdelningen och hur kan föräldrar och syskon få hjälp att hantera det trauma som det innebär att få ett förtidigt fött barn eller syskon. Hur kan samhället, förskolan, skolan och vården se och stötta prematurfödda barn samt stötta dessa barn när och om de stöter på utmaningar. Idag så har föreningen samma mål och syften och en regelbunden aktivitet är föräldrafikor på neonatalavdelningarna i Lund och Malmö.

Årsmöte Prematurföreningen Malmö-Lund

Prematurföreningen Malmö-Lund bjuder in till årsmöte När: 17/3 klockan 15.00 Plats: Konferensrummet, Ronald McDonald House i Lund Styrelsen finns på plats från klockan 14.45 då det bjuds på fika. Klockan 15 startar årsmötet. Styrelsen hoppas på ett givande årsmöte och ett produktivt kommande år.  

Read more

Aktiviteter

Årsmöte

Föräldrafika

Ryggsäcksträff