• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Styrelsen Malmö-Lund

Styrelsen i Malmö-Lund består av

Stina Brassman, ordförande

Hej

Jag heter Stina och bor utanför Lund. Min son föddes i vecka 33+2 2015 och vi hade en ganska "enkel" neonatalresa och efterföljande problem har inte varit så stor: blir lätt förstoppad, långvarig hosta vid förkylningar, känslighet för intryck, infektionskänslig på så sätt att när han väl blir sjuk så blir han ordentligt sjuk. Anledningen till att min son föddes förtidigt var för att jag fick havandeskapsförgiftning.
Jag valde att engagera mig i prematurföreningen för att vara med och påverka. Neonatalvården idag är bra men den kan bli bättre. Jag brinner lite extra för de barn som inte är extremprematurer och deras familjer. Dessa familjer skickas ofta hem utan vidare uppföljning och BVC förväntas ta hand om dem men många BVC sköterskor är osäkra när barn är prematurfödda vilket gör att en del föräldrar inte får det stöd som de vill och behöver. Utöver detta är jag extra intresserad av hur prematurer har det i förskola och skola samt föräldrarnas roll i vården av barnen både på neonatal och när de fått komma hem.

André C. Nilsson, sekreterare

Hej

Mitt namn är André C. Nilsson. Jag var med och startade upp den lokala Prematurföreningen Malmö-Lund. Jag har en son som är född i vecka 28+4. Jag ville ursprungligen vara med i föreningen för att träffa andra föräldrar med prematura barn som kunde dela erfarenheter, men även upplysa och påverka samhället i rätt riktning om möjligt.

Sandra Lindell, kassör

Hej

Jag heter Sandra Lindell och bor i Södra Sandby. Jag skulle beskriva mig själv som en social och energisk person med mycket hjärta och medkänsla. Jag är en rastlös person som älskar fart i vardagen så mycket utflykter blir det med familjen till diverse ställen.
Min dotter är född i vecka 27+6, hon var kraftigt tillväxthämmad på 725g och 32 cm lång.
Med min sociala sida lägger jag mycket fokus och hjärta på inneliggande föräldrar som bor på neonatalen. Jag brinner för frågor som rör välmåendet hos de som bor på neonatalen och bidrar med sällskap och fika för att ge föräldrarna stöd, någon att prata med och känna att man får ett avbrott i vardagen.

Nina Berg, ledamot

Hej

Nina heter jag och är en Norrlänning som numera bor i Lomma med min man och mina tre barn. Till vardags jobbar jag som flygvärdinna, jag gillar yoga och att tillbringa tid i naturen.
I maj 2015 föddes våran första son Svante i vecka 27+0, han vägde 1090 gram och var 40 cm lång. Jag blev inlagd två veckor innan i vecka 25+0 eftersom jag då var öppen 3 cm. Eftersom jag låg inne två veckor innan Svante föddes hade vi en chans att förbereda oss lite. Det som jag reagerade på då var att jag visste så lite om förtidigt födda barn. Det är ingenting man blir upplyst om eller pratar om. Jag upplever att det fortfarande idag är en stor okunskap kring för tidigt födda barn. Jag vill gärna öka människors medvetenhet om dessa barn, eftersom det dagligen föds ca 20 prematura barn. Svante har två fina småsyskon, Sigge 10 år och Stella 6 år. Med Sigge och Stella så gick jag tiden ut och var opererad med cerklage.

Therese Bodenäs

Hej

Jag heter Therese. Jag är mamma till tre barn. Tre prematurt födda barn. Jag är gift och bor med min familj i Höör. Jag jobbar som medicinsk sekretare på sjukhuset i Lund.

Vårt första barn föddes i v 28+5 i december 2007, vägde 1400gr. Han mådde bra och utvecklades och växte precis som han skulle. Efter ca 5 1/2 vecka fick vi åka hem med hemsjukvård. Då hade han bara sonden kvar.
Vårt andra barn föddes i v 31+6 i januari 2013, vägde 1830gr. Även hon mådde bra och skötte sig exemplariskt på neo. Två veckor på neo och två veckor hemsjukvård. Hon hade sond och solning hemma.
Vårt tredje barn föddes i v29+6 i juli 2017, vägde (precis som storebror) 1400gr. Hon är den enda av våra tre som fötts via kejsarsnitt. Även hon mådde utmärkt sen födseln. Hon gick hem utan sond och behövde därför ingen hemsjukvård.

Jag vill hjälpa andra föräldrar till prematurer att få en bra tid på neo, och efteråt. Vi har haft otrolig tur med våra tre och jag hoppas att med hjälp av det kunna ge andra föräldrar hopp. Jag vill vara med och lyfta fram våra små mirakel, göra vård, förskola och skola mer medvetna om de eventuella problem som ett prematurt barn kan få.

Josefine Ekstrand, adjungerad ledamot

Hej

Mitt namn är Josefine Ekstrand Dahre och bor i Lund med min man och våra två barn. Det är min äldsta flicka som är prematur. Hon är född i vecka 24+5 och är därför extremprematur. Min dotter föddes 2012 och då var livet ovisst, hon tog sig igenom fyra månaders sjukhusvistelse där hon tog sig igenom det mesta som kan hända med flaggan i topp. Stolt ser jag idag ett prematurbarn som idag håller flaggan högt.
Jag valde att engagera mig hösten 2016 och började gå på fikaträffar som ett stöd för föräldrar inne på neonatalavdelningarna att prata med. Efter detta blev jag intresserad utav prematurföreningen och detta intresse ledde till att jag engagerade mig i styrelsen. Jag vill arbeta för en tryggare miljö för föräldrar så gott det går när man ligger på neonatal. Information ut till BVC, förskolor, skolor och andra som blir involveradei en prematurs liv i form av utbildning och samspel ser jag som viktigt. Jag vill att familjerna ska känna att styrelsen arbetar för dem, kämpar för dem, och framför deras talan.

Kontakt

Ni når oss på vår epostadress 

prematurforeningen.malmo.lund@gmail.com eller i meddelande på Facebook.