• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Styrelse Sthlm

Theres Belt, ordförande

Hej!
Mitt namn är Theres och jag föddes i vecka 24+1 (110 dygn för tidigt).
Längd: ”Skolinjal” (32 cm) Vikt: ”smörpaket” (710 gram)

Jag är vuxen och omgivningen förväntar sig därför att jag är 100 % ok. För det var så länge sedan jag föddes för tidigt. Men jag är prematurfödd. Det kommer aldrig förändras, och det är inte något att skaka på huvudet åt för att ”det var så länge sedan”.

Då, efter att jag fötts, följde fyra tuffa månader på sjukhus. Många av ärren syns fortfarande, men jag minns inget av det. Mina föräldrar har däremot fortfarande inte glömt, så här +20 år efter.

Uppväxtåren var tuffa, skolgången var en väldigt lång uppförsbacke. Jag har varit tvungen att hitta egna lösningar på situationer och moment i livet, där jag inte passar in i mallen. Alla år där så många saker varit en kamp för att få att det ska funka, vara hanterbart, realistiskt och genomförbart har lärt mig mycket, väldigt mycket mer än vad jag önskar att någon annan prematurfödd själv, eller med stöd av familjen ska behöva ta sig igenom på egen hand.

Nu, jag brinner nu för att ingen prematurfödd ska behöva kämpa ensam för att hitta lösningar, och för att ingen ska känna sig som jag gjort,- konstig, annorlunda, dålig och helt ärligt väldigt dum i huvudet under större delen av skolgången för att jag inte klarat av att lära mig på samma sätt och lika snabbt som alla andra elever.
Ett resultat av detta är ”Prematurträffar” som jag tagit initiativet till, där prematurfödda får en chans att träffas och knyta kontakt - samt är ute och håller föreläsningar för lärare och andra som möter barn i skolåldern så ofta som möjlighet ges för att sprida kunskap och öka medvetandet om vad prematuritet betyder och kan innebära.

För mig är det en självklarhet att rätt stöd ska ges från början, till både barn och föräldrar och - ingen - ska behöva känna sig ensam i sin neo-resa.

Har varit en del av styrelsen sedan 2014, som ledamot, min förhoppning är att kunna föra samman mitt perspektiv som prematurfödd, med tidigare erfarenheter från styrelsearbete (och en gnutta envishet) för att lyfta ämnet, sprida det. växa och nå fler med vår verksamhet. 

För kontakt; theres_belt@msn.com eller 0736605463
/Theres 

Jennie Hedlund, Ledamot

Hej!
Jag är mamma till tvillingarna William och Linus som föddes i juli 2012 i vecka 25+6 som vägde 895gram resp. 709gram. Jag var inställd på att de kunde komma tidigare då tvillingar ofta kommer tidigare men det var chockartat när de kom så extremt tidigt.

Vårt "hem" var neo på Karolinska i Solna i exakt 100 dagar, 3,5 månad. En neoresa likt en berg- och dalbana med flertal operationer, infektioner, sepsis, kritiska ögonblick, flytt mellan sjukhus, lex maria. m.m. När vi kom hem hade vi hemsjukvård en månad med syrgas. Därefter apnélarm i 6månader. I samband med att vi kom hem från sjukhuset så blev jag/vi medlemmar i prematurföreningen.

Jag är intresserad av frågor som handlar om det stöd som finns efter neo-tiden för barn och föräldrar. Har även ett stort intresse kring prematura barn i förskola och skola då jag själv arbetar i förskola som förskollärare. Jag upplever att kunskap och information behöver spridas för att öka förståelsen för prematura barn på bvc, i förskola/skola och i samhället.

Jag brinner även för möten där föräldrar kan träffas och dela erfarenheter med varandra vid s.k ryggsäcksträffar.

Mina barn, William och Linus är nu 8 år.
Två levnadsglada nyfikna killar som är har ett stort intresse för motorer och tekniska prylar.
Varje dag är fylld av tacksamhet för all vårdpersonal vi mött genom resans gång och att våra killar orkat kämpa sig igenom allt. Som förälder har man blivit så stark av neoresan och lärt sig så mycket om sina barn, om sig själv, om vad som är viktigast i livet och såklart många medicinska termer.

/Jennie

Martino Corrias, ledamot

Far till två döttrar och två söner. Storasyster Anna föddes 1985 3½ mån förtidigt och vårdades på KS i 8 mån och på St.Görans sjukhus i 2 mån.
Tfn: 070-55 44 149

Vesa Mäki, Ledamot

Jag är far till två prematura döttrar födda 2001 och 2011. Båda föddes på TYKS Åbo universitetssjukhus i Finland. Det fanns ingen möjlighet för föräldrar att bo i sjukhus men obegränsad besökstid. Sedan har jag en till dotter som föddes normalt 2014.

Med yngre flickor flyttade vi från Finland till Tyskland och därifrån till Sverige 2015. Den äldsta dottern bodde kvar i Finland med sin mamma och har nu börjat studera vid ett universitet i Finland.

Vi var aktiva med Åbo prematuritetsföreningars verksamhet i Finland och det har varit bra att fortsätta med en liknande förening här i Stockholm.

/ Vesa

Olga Bebenek, adjungerad ledamot och personalrepresentant

Hej
Jag jobbar som sjuksköterska på Karolinska Universitetssjukhuset, Neonatalvårdavdelning med placering på Danderyds sjukhus. I arbetet strävar jag efter att möta föräldrarnas oro, behov av stöd och information på bästa möjliga sätt.

Jag har också erfarenhet av att vara nära vän till föräldrarna till prematurfödda barn och har stor empati för deras resa från sjukhus till hemsjukvård, förskola och skola. Att vara länken mellan familjen och vården (ex BVC och skolsköterskor) är ett av mina mål inom föreningen. Jag tycker att det är av stor vikt att inhämta och sprida kunskap i syfte att stödja familjerna till för tidigt födda barn.
Varit en del av styrelsen sedan 2016
/Olga

Kassör

Vill du vara med och göra skillnad och arbeta för att situationen för de för tidigt födda och deras familjer skall bli så bra som möjlig? Är du vår nästa kassör? Kontakta oss via (info@prematur.nu)

 

Följ oss på Social media

Facebook: Prematurföreningen Stockholm     Instagram: Prematurföreningen_Stockholm     Twitter: @PrematurSTHLM