• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Nätverket ”Kraft att växa”

Nätverket ”Kraft att växa”

Kraft att växa är en nationell nätverksgrupp av bl a politiker, läkare, sköterskor, föräldrar och lärare som träffas regelbundet för att ur olika perspektiv belysa frågor som rör barn födda för tidigt. Vi diskuterar hur situationen ser ut idag och vi drar upp förslag till hur vi kan påverka och uppnå förändring inom olika områden som rör till exempel vård, eftervård, skola, mödravård.

I nätverket KRAFT ATT VÄXA ingår följande personer:

CAROLINE ATTNER biträdande överläkare Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm

MATS BLENNOW överläkare, professor Karolinska Universitetssjukhuset

LENA HELLSTRÖM-WESTAS, överläkare, professor i perinatalmedicin, Uppsala

BIRGITTA KLANG verksamhetschef BVC Mama Mia

ANDERS LÖNNBERG landstingspolitiker Socialdemokraterna

MATS NORRSTAD förbundsstyrelseledamot Lärarförbundet

KARL ROMBO, prematurförälder, ordförande i Svenska Prematurförbundet

CAMILLA SVENSSON, skolsköterska Linköping

MAUD SÖDERSTRÖM sjuksköterska Helsingborgs sjukhus

BARBRO WESTERHOLM riksdagsledamot Folkpartiet liberalerna