• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Våra frågor

  • You are here
  • Home
  • Våra frågor

Våra frågor

Prematurförbundets hjärtefrågor:

  • en ökad medvetenhet i samhället kring för tidigt födda och deras familjer
  • ett ännu lägre antal för tidiga födslar
  • nationella riktlinjer för lika vård i hela landet
  • ökad kunskap och medvetenhet inom mödravård, barnavård och barnomsorg
  • att tillvarata forskning och erfarenheter kring det för tidigt födda barnet
  • vara en källa och distributör av information till föräldrar, anhöriga och allmänhet
  • att genom lokala föreningar skapa nätverk och bedriva stödjande verksamhet