• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Stöd oss/Bli medlem

  • You are here
  • Home
  • Stöd oss/Bli medlem

Vi behöver dig!

Bli medlem!

Ju fler vi är desto starkare blir vi! Ge de för tidigt födda barnen ditt stöd genom att bli medlem i Svenska Prematurförbundet och därmed i någon av våra lokalföreningar.

Med många medlemmar kan vi påverka mer och åstadkomma mer. Du kan bli medlem genom att skicka ett sms med texten "PREMATUR" till 72456:

 

Du kan också klicka på den gröna knappen för att komma till ett formulär där du skickar in din medlemsansökan.

Bli medlem här

Donera till oss!

Vi vill att alla som bryr sig om för tidigt födda barn ska hitta en hemvist i vår organisation. Vare sig du själv är för tidigt född, anhörig, sjuksköterska eller bara tycker att våra frågor är viktiga.

 Alla som vill kan donera pengar till oss. Allt vårt arbete är ideellt och ditt bidrag går till att hålla vår verksamhet igång med tryckmaterial, föräldrafika och kampanjer. 

Du kan antingen Swisha ditt bidrag på 123 394 47 17  

eller använda vårt bankgiro: 502-1514.

Om du vill ha ett gåvobevis t.ex. till en present, ett dop eller en begravning, så hjälper vi dig om du mailar ditt namn och summa till kansliet@prematurforbundet.se

Stort tack! 

Det här får våra medlemmar

Du är viktig för oss. Och för de prematurfödda barnen och deras familjer.

Bli medlem du också

Stöd vår verksamhet och gör de för tidigt födda barnens röst starkare genom att bli medlem i någon av våra lokalföreningar. Som medlem stöttar du arbetet kring frågor som rör de för tidigt födda barnens situation.

Lokalföreningar

Välj själv vilken av föreningarna du vill bli medlem i. Det mest naturliga är att välja den förening som ligger på den ort eller nära den ort där du bor. Som du ser i anmälningsformuläret är det olika avgifter till olika föreningar. Det beror främst på ortens storlek då det påverkar vilket upptagningsområde föreningen ska erbjuda täckning för - finns det endast ett sjukhus med neonatalavdelning eller finns det flera sjukhus med flera avdelningar?

Tidningen Kontakt och inbjudningar

Som medlem får du vår medlemstidning Kontakt hem i brevlådan i vilken du kan läsa föräldraberättelser, faktaartiklar om t ex aktuell forskning och nya metoder att vårda samt andra artiklar som berör för tidigt födda och deras familjer. Tidningen utkommer med 3-4 nummer per år. Som medlem får du också inbjudningar till våra olika evenemang i din lokalförening - som till exempel picknick, föreläsningar, julgransplundring och kuvösträff. Du träffar där andra familjer med liknande upplevelser och kan knyta nya kontakter.

Aktivera dig

Som medlem är du självklart varmt välkommen att aktivera dig i lokalverksamheten. Ju fler vi är desto mer kan vi åstadkomma. Ett sätt kan vara att komma på ett styrelsemöte, ett annat att hjälpa till med att förbereda inför evenemang.

Alla är välkomna

Du måste inte vara förälder till prematurfött barn för att vara medlem. Du kan vara medlem för att du är anhörig, för att du arbetar med prematurfödda barn, för att du tycker de frågor vi driver är viktiga och intressanta eller helt enkelt för att du vill stödja oss. Ju fler vi är desto starkare blir vi.

 

Vill du nå våra medlemmar och läsare?

Ett sätt att nå våra medlemmar och läsare är att annonsera i medlemstidningen Kontakt. För detaljer och frågor kontakta kansliet@prematurforbundet.se