Prematurföreningen Malmö-Lund bildades vid årsskiftet 2015/2016 av prematurmamman Jenny Jastrell.
Syftet med föreningen var att stötta och lyssna på prematurföräldrar, synliggöra barnens behov och ställa krav på etiska, pedagogiska, medicinska och psykologiska förbättringar hos MVC, BUP, neonatalen, BVC samt inom förskola och skola.

Den fråga som ansågs vara viktigast att driva var och är hur barnens och deras familjers livskvalitet kan förbättras. Inte bara fysiskt och praktiskt utan även föräldrastödet. Frågor som att knyta an till sitt barn, stöd i föräldrarollen på neonatalavdelningen och hur kan föräldrar och syskon få hjälp att hantera det trauma som det innebär att få ett förtidigt fött barn eller syskon.

Hur kan samhället, förskolan, skolan och vården se och stötta prematurfödda barn samt stötta dessa barn när och om de stöter på utmaningar. Idag så har föreningen samma mål och syften och en regelbunden aktivitet är föräldrafikor på neonatalavdelningarna i Lund och Malmö.

Styrelsen i Malmö-Lund består av

Ordförande

Jag heter Stina och bor utanför Lund. Min son föddes i vecka 33+2 2015 och vi hade en ganska ”enkel” neonatalresa och efterföljande problem har inte varit så stor: blir lätt förstoppad, långvarig hosta vid förkylningar, känslighet för intryck, infektionskänslig på så sätt att när han väl blir sjuk så blir han ordentligt sjuk. Anledningen till att min son föddes förtidigt var för att jag fick havandeskapsförgiftning.
Jag valde att engagera mig i prematurföreningen för att vara med och påverka. Neonatalvården idag är bra men den kan bli bättre. Jag brinner lite extra för de barn som inte är extremprematurer och deras familjer. Dessa familjer skickas ofta hem utan vidare uppföljning och BVC förväntas ta hand om dem men många BVC sköterskor är osäkra när barn är prematurfödda vilket gör att en del föräldrar inte får det stöd som de vill och behöver. Utöver detta är jag extra intresserad av hur prematurer har det i förskola och skola samt föräldrarnas roll i vården av barnen både på neonatal och när de fått komma hem.

Kassör

Jag heter Sandra Lindell och bor i Södra Sandby. Jag skulle beskriva mig själv som en social och energisk person med mycket hjärta och medkänsla. Jag är en rastlös person som älskar fart i vardagen så mycket utflykter blir det med familjen till diverse ställen.
Min dotter är född i vecka 27+6, hon var kraftigt tillväxthämmad på 725g och 32 cm lång.
Med min sociala sida lägger jag mycket fokus och hjärta på inneliggande föräldrar som bor på neonatalen. Jag brinner för frågor som rör välmåendet hos de som bor på neonatalen och bidrar med sällskap och fika för att ge föräldrarna stöd, någon att prata med och känna att man får ett avbrott i vardagen.

Sekreterare

Mitt namn är André C. Nilsson. Jag var med och startade upp den lokala Prematurföreningen Malmö-Lund. Jag har en son som är född i vecka 28+4. Jag ville ursprungligen vara med i föreningen för att träffa andra föräldrar med prematura barn som kunde dela erfarenheter, men även upplysa och påverka samhället i rätt riktning om möjligt.

Ledamot

Jag heter Therese. Jag är mamma till tre barn. Tre prematurt födda barn. Jag är gift och bor med min familj i Höör. Jag jobbar som medicinsk sekretare på sjukhuset i Lund.

Vårt första barn föddes i v 28+5 i december 2007, vägde 1400gr. Han mådde bra och utvecklades och växte precis som han skulle. Efter ca 5 1/2 vecka fick vi åka hem med hemsjukvård. Då hade han bara sonden kvar.
Vårt andra barn föddes i v 31+6 i januari 2013, vägde 1830gr. Även hon mådde bra och skötte sig exemplariskt på neo. Två veckor på neo och två veckor hemsjukvård. Hon hade sond och solning hemma.
Vårt tredje barn föddes i v29+6 i juli 2017, vägde (precis som storebror) 1400gr. Hon är den enda av våra tre som fötts via kejsarsnitt. Även hon mådde utmärkt sen födseln. Hon gick hem utan sond och behövde därför ingen hemsjukvård.

Jag vill hjälpa andra föräldrar till prematurer att få en bra tid på neo, och efteråt. Vi har haft otrolig tur med våra tre och jag hoppas att med hjälp av det kunna ge andra föräldrar hopp. Jag vill vara med och lyfta fram våra små mirakel, göra vård, förskola och skola mer medvetna om de eventuella problem som ett prematurt barn kan få.

Kontakt

Ni når oss på vår epostadress prematurforeningen.malmo.lund@gmail.com eller i meddelande på Facebook.

Aktiviteter

Vi ser fram emot att träffas igen, men avvaktar fortsatt till följd av rådande pandemi och RS.

Vi har digital fika för er vars barn vårdas på neo eller är nyligen hemkommna, onsdagar 20:00 – anmäl er för att delta via Skype på epost (fika@prematur.nu).

Om du har en fråga, fundering, önskar råd eller någon att ”bara” prata med, tveka inte att kontakta oss via mail: (prematurforeningen.malmo.lund@gmail.com)

Aktiviteter och information från oss:
Ni når oss på vår epostadress prematurforeningen.malmo.lund@gmail.com eller i meddelande på Facebook.