• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Vi gör de för tidigt födda barnens röst starkare.

Riksförbundet Svenska Prematurförbundet arbetar för att stärka de för tidigt födda barnens röst i samhället genom information, opinionsbildning och föräldrastöd. Prematurförbundet driver frågor kring de för tidigt födda barnens och deras familjers situation på nationell nivå och genom våra lokalföreningar på lokal nivå. Det är frågor om till exempel prevention, neonatalvård, förskola, skola, mödravård och barnavård. Helt enkelt allt som påverkar det för tidigt födda barnet och familjen runtomkring. Läs mer om vår verksamhet, våra hjärtefrågor och våra experter. Du blir också enkelt medlem direkt på sidan. Du är varmt välkommen!

Bli medlem här

 • Förbundet innebär en möjlighet att arbeta än mer strategiskt för att åstadkomma förbättringar på olika plan. Inte minst med tanke på samarbetet med det europeiska nätverket EFCNI. Men de lokala arrangemangen för familjer är också värdefulla.

  Lena Hellström-Westas, Överläkare, professor i perinatalmedicin i Uppsala,

 • För att påverka beslutsfattare är ett nationellt förbund nödvändigt och jag ser mycket positivt på bildandet. Att födas för tidigt är vanligare än vad de flesta tror, och gruppen barn  mellan 0–18 år födda för tidigt och  deras föräldrar uppgår till omkring 360 000 personer. Det är en stor grupp som behöver ett förbund som för dess talan, påverkar och gör skillnad.

  Mats Blennow, Barnläkare, Karolinska och president, European Society for Neonatology,

 • Att bilda en gemensam nationell föräldraorganisation är ett mycket viktigt steg för att förbättra för framtiden för de för tidigt födda barnen. Det är extra roligt att detta sker med stöd av ledande neonatologer. Sverige har länge varit ledande när det gäller föräldramedverkan och detta väsentliga ”lagarbete” förstärks nu med en ytterst väsentlig del.

  Björn Westrup, Överläkare och chef för Karolinska NIDCAP Training Center, Karolinska

 • Vi välkomnar en nationell organisation som inte bara tillvaratar de för tidigt födda barnens intressen men som också arbetar för att minska antalet prematura födslar. Det behövs en stark röst som kan vara en källa och förmedlare av information till blivande föräldrar i Sverige.

  Kjell Å Salvesen, Professor i obstetrik och gynekologi, Lunds Universitet

Valberedningen informerar

Den 21 Augusti 2016 är det dags för förbundsstämma, det är då förbundsstyrelsen och övriga förtroendeinvalda väljs. Mer information om varje uppdrag hittar du via länken (parentesen). Samtliga länkar öppnas i ett nytt fönster. Valberedningen söker dig som är redo för att kandidera till;

Förbundsstyrelsen
Vice Ordförande (mer info kommer)
Sekreterare (mer info kommer)
Kassör (mer info kommer)
Ledamot (mer info kommer)
Suppleant (mer info kommer)

Arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
Arbetsgrupp - Kommunikation och marknadsföring
Arbetsgrupp - Opinion 
Arbetsgrupp - Samverkan mellan lokalföreningar
Arbetsgrupp - Register
Arbetsgrupp - Tidningen Kontakt 
Redovisningsansvarig/redovisningsstöd
Valberedning

Ämnar du att kandidera behöver vi din nominering skriftligen per mail senast den 5 Augusti 2016, maila till (theres_belt@msn.com).

Världsprematurdagen 2014

40 sekunder - tusen känslor

Vad vi vill förändra!

12-tips-anhoriga

10-tips-hemkomna

10-tips-prematurforalder