• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Vi gör de för tidigt födda barnens röst starkare.

Riksförbundet Svenska Prematurförbundet arbetar för att stärka de för tidigt födda barnens röst i samhället genom information, opinionsbildning och föräldrastöd. Prematurförbundet driver frågor kring de för tidigt födda barnens och deras familjers situation på nationell nivå och genom våra lokalföreningar på lokal nivå. Det är frågor om till exempel prevention, neonatalvård, förskola, skola, mödravård och barnavård. Helt enkelt allt som påverkar det för tidigt födda barnet och familjen runtomkring. Läs mer om vår verksamhet, våra hjärtefrågor och våra experter. Du blir också enkelt medlem direkt på sidan. Du är varmt välkommen!

Bli medlem här

 • Förbundet innebär en möjlighet att arbeta än mer strategiskt för att åstadkomma förbättringar på olika plan. Inte minst med tanke på samarbetet med det europeiska nätverket EFCNI. Men de lokala arrangemangen för familjer är också värdefulla.

  Lena Hellström-Westas, Överläkare, professor i perinatalmedicin i Uppsala,

 • För att påverka beslutsfattare är ett nationellt förbund nödvändigt och jag ser mycket positivt på bildandet. Att födas för tidigt är vanligare än vad de flesta tror, och gruppen barn  mellan 0–18 år födda för tidigt och  deras föräldrar uppgår till omkring 360 000 personer. Det är en stor grupp som behöver ett förbund som för dess talan, påverkar och gör skillnad.

  Mats Blennow, Barnläkare, Karolinska och president, European Society for Neonatology,

 • Att bilda en gemensam nationell föräldraorganisation är ett mycket viktigt steg för att förbättra för framtiden för de för tidigt födda barnen. Det är extra roligt att detta sker med stöd av ledande neonatologer. Sverige har länge varit ledande när det gäller föräldramedverkan och detta väsentliga ”lagarbete” förstärks nu med en ytterst väsentlig del.

  Björn Westrup, Överläkare och chef för Karolinska NIDCAP Training Center, Karolinska

 • Vi välkomnar en nationell organisation som inte bara tillvaratar de för tidigt födda barnens intressen men som också arbetar för att minska antalet prematura födslar. Det behövs en stark röst som kan vara en källa och förmedlare av information till blivande föräldrar i Sverige.

  Kjell Å Salvesen, Professor i obstetrik och gynekologi, Lunds Universitet

Se en kort film om Världsprematurdagen 2017!

Vill du donera?

Donera Bröstmjölk-knapp

Svenska Prematurförbundet och Philips samarbetar nu för att gemensamt uppmuntra nyblivna mammor att donera överskottet av sin bröstmjölk till för tidigt födda barn. Idag blir inte blivande och ammande mammor tillräckligt informerade om möjligheten att kunna donera och göra skillnad. Varje droppe bröstmjölk är viktig och det är inte så komplicerat att donera som man kanske tror.

 

- Det finns starka vetenskapliga bevis för att bröstmjölk räddar för tidigt födda barns liv genom att skydda mot både infektioner och en livshotande tarmkomplikation (nekrotiserande enterokolit). Bröstmjölk främjar också hjärnans utveckling och då den dessutom är mer lättsmält får bebisarna mindre problem med magen, vilket är viktigt för deras välbefinnande, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, amningsspecialist, överläkare och docent i barnmedicin på Karolinska Institutet.

Målet med vår kampanj är att inget för tidigt fött barn 2017 på neonatalavdelningar runtom i landet ska behöva få mjölkersättning.
Informationssatsningen stöds av Lilla Barnets fond, Bröstmjölk för livet och Svenska Neonatalföreningen. För varje liter som doneras donerar Philips Foundation även pengar till Lilla Barnets Fond, som är en stiftelse som finansierar forskning inom svensk neontalmedicin.

Läs HÄR om familjer som fått eller donerat bröstmjölk! 

Engagerade sökes!

Förbundsstyrelsen i Svenska Prematurförbundet söker fortfarande ny kassör, valberedning samt volontärer till våra arbetsgrupper! 

Om du är en driven person som vill vara med och påverka och använda dina kunskaper till att hjälpa oss med vår ekonomi: Läs gärna mer i länken nedan eller maila oss till:

kansliet@prematurforbundet.se

Förbundsstyrelsen
Kassör (mer info)


Arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

Vi söker även volontärer till våra arbetsgrupper!
Arbetsgrupp: Kommunikation och marknadsföring: Opinion: Samverkan mellan lokalföreningar, Register eller Tidningen Kontakt och sist men inte minst Valberedning
Mer info (här)

För frågor, funderingar eller anmälan, maila: kansliet@prematurforbundet.se

Ett podcastavsnitt för dig!

joller-podcast

Film från hela Världsprematurdagen 2015

vpd-15-bild

40 sekunder - tusen känslor

Världsprematurdagen 2014

Vad vi vill förändra!