• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Vi gör de för tidigt födda barnens röst starkare.

Riksförbundet Svenska Prematurförbundet arbetar för att stärka de för tidigt födda barnens röst i samhället genom information, opinionsbildning och föräldrastöd. Prematurförbundet driver frågor kring de för tidigt födda barnens och deras familjers situation på nationell nivå och genom våra lokalföreningar på lokal nivå. Det är frågor om till exempel prevention, neonatalvård, förskola, skola, mödravård och barnavård. Helt enkelt allt som påverkar det för tidigt födda barnet och familjen runtomkring. Läs mer om vår verksamhet, våra hjärtefrågor och våra experter. Du blir också enkelt medlem direkt på sidan. Du är varmt välkommen!

Bli medlem här

 • Förbundet innebär en möjlighet att arbeta än mer strategiskt för att åstadkomma förbättringar på olika plan. Inte minst med tanke på samarbetet med det europeiska nätverket EFCNI. Men de lokala arrangemangen för familjer är också värdefulla.

  Lena Hellström-Westas, Överläkare, professor i perinatalmedicin i Uppsala,

 • För att påverka beslutsfattare är ett nationellt förbund nödvändigt och jag ser mycket positivt på bildandet. Att födas för tidigt är vanligare än vad de flesta tror, och gruppen barn  mellan 0–18 år födda för tidigt och  deras föräldrar uppgår till omkring 360 000 personer. Det är en stor grupp som behöver ett förbund som för dess talan, påverkar och gör skillnad.

  Mats Blennow, Barnläkare, Karolinska och president, European Society for Neonatology,

 • Att bilda en gemensam nationell föräldraorganisation är ett mycket viktigt steg för att förbättra för framtiden för de för tidigt födda barnen. Det är extra roligt att detta sker med stöd av ledande neonatologer. Sverige har länge varit ledande när det gäller föräldramedverkan och detta väsentliga ”lagarbete” förstärks nu med en ytterst väsentlig del.

  Björn Westrup, Överläkare och chef för Karolinska NIDCAP Training Center, Karolinska

 • Vi välkomnar en nationell organisation som inte bara tillvaratar de för tidigt födda barnens intressen men som också arbetar för att minska antalet prematura födslar. Det behövs en stark röst som kan vara en källa och förmedlare av information till blivande föräldrar i Sverige.

  Kjell Å Salvesen, Professor i obstetrik och gynekologi, Lunds Universitet

Nu söker vi nya hjältar!

Nu söker Svenska Prematurförbundet nya ledamöter samt ny ordförande för verksamhetsåret 2018! 

Om du är intresserad eller känner till någon som du tror skulle passa - tveka inte att höra av dig till valberedning@prematurforbundet.se så hjälper de dig vidare. Gå in på länken nedan eller bilden ovan så kan du läsa mer och se arbetsbeskrivningar! 

http://prematurforbundet.se/nu-soker-vi-nya-hjaltar/

Vi hoppas och tror att du kommer höra av dig! 

Med vänlig hälsning, Karl Rombo, vice ordförande

Se en kort film om Världsprematurdagen 2016!

Världsprematurdagen 16/11 2017. PROGRAM OCH ANMÄLAN!

Barnkonventionen för det lilla barnet - ett stort uppdrag!

Hur skapar vi jämlik vård för de för tidigt födda barnen utifrån barnkonventionen? I samband med Världsprematurdagen 16/11 2017 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla Barnets Fond och Svenska Neonatalföreningen i samarbete med Abbvie AB fyra seminarier med olika teman.  

I Stockholm diskuterar vi bemanningsproblematiken, vi ger en saklig analys, visar på innovationer både inom och utanför landstinget och frågar oss - hur vi behåller våra sjuksköterskor och skapar en Neonatalvård 2.0? I Umeå kommer man berätta om sitt unika uppdrag att bedriva neonatalvård över stora avstånd under svåra förhållanden - transporter och glesbygdsmedicin! I Lund och Göteborg kommer man diskutera behovet och vikten av familjecentrerad vård! 

Vi hoppas att du vill vara med och lyssna, lära och påverka för att skapa förbättrade möjligheter för de för tidigt födda barnen. 

MER INFORMATION, PROGRAM OCH ANMÄLAN HITTAR DU HÄR! 

 

Vill du donera?

Donera Bröstmjölk-knapp

Svenska Prematurförbundet och Philips samarbetade under 2016 och 2017 för att gemensamt uppmuntra nyblivna mammor att donera överskottet av sin bröstmjölk till för tidigt födda barn. Idag blir inte blivande och ammande mammor tillräckligt informerade om möjligheten att kunna donera och göra skillnad. Varje droppe bröstmjölk är viktig och det är inte så komplicerat att donera som man kanske tror. Om du vill läsa mer om vår förra kampanj eller donera - eftersom behovet fortfarande finns. Gå in på länken ovan! 

Vad vi vill förändra!

Ett podcastavsnitt för dig!

joller-podcast

Film från hela Världsprematurdagen 2015

vpd-15-bild

40 sekunder - tusen känslor

Världsprematurdagen 2014