Lokala föreningar utgör kärnan i den verksamhet som riktar sig till familjer med prematurfödda barn. Det är lokalföreningarna som bjuder in till familjeträffar av olika slag och det är de som anordnar till exempel kuvösträffar och föräldrafika.


Nedan kan du klicka dig vidare till lokalföreningarna.

Lokala aktiviteter och information

Vi bjuder in till gemensam digital avdelningsfika oavsett vart du bor i landet varje onsdag vid 20:00. Du anmäler dig genom att maila oss (fika(@)prematur.nu).

Vi är medvetna om att alla inte känner sig trygga med att träffas i grupp digitalt, och hörs gärna enskillt med dig som känner att det är något du önskar. Maila (fika@prematur.nu) så tar vi samtalet vidare.