Prematuritet

Varje år föds ca 15 miljoner barn för tidigt i världen, vilket motsvarar mer än 1 av 10 födda barn. I Sverige ligger siffran på 5-6%, vilket ger runt 7000 barn/år. 900–1000 av dessa är mycket förtidigt födda och 300-400 barn är extremt prematurt födda.  WHOs definition på prematur är barn levande födda före 37 fulla graviditets veckor.

Prematuritet delas upp i tre undergrupper.
Måttligt förtidigt född, föds mellan vecka 32+0–36+6
Mycket förtidigt född, föds mellan vecka 28+0–31+6
Extremt förtidigt född, föds mellan vecka 22+0–27+6  

Varför föds barn förtidigt?
Det är inte alltid det går att få klarhet i orsaken till att ett barn föds förtidigt. 

Riskfaktorer hos den gravida kvinnan som vi känner till idag är ärftlighet, socioekonomisk situation, infektioner, rökning, övervikt, flerbördsgraviditet, moderns åder (där spelar både låg och hög ålder in). Havandeskapsförgiftning är en vanlig riskfaktor men också missbildning i livmodern eller otillräcklig funktion hos moderkakan. Fertilitetsproblem och assisterad befruktning kan också påverka.

Hos fostret kan det vara en infektion, tillväxthämning eller kromosomavvikelse som kan göra att barnet föds för tidigt. 

Kronologisk ålder och Korrigerad ålder.

  • Kronologisk ålder utgår från barnets födelsedag.
  • Korrigerad ålder utgår från det beräknade förlossningsdatumet.

För att göra en rättvis bedömning av hur barnet utvecklas och växer används den korrigerade åldern vid alla besök på BVC och andra vårdinstanser fram till 2 års ålder. Vaccinationer enl. allmänna vaccinationsprogrammet ges utifrån kronologisk ålder. 

Smaksensationer ges för fullgångna barn efter 4 månader. Som prematur är det ofta lagom när barnet visar en nyfikenhet, har en bra bålstabilitet, har börjat dregla och för händerna och leksaker till munnen. Tidigast när barnet är 3 månader korrigerat. Som riktmärke kan du ha någonstans mellan korrigerad och kronologisk ålder. Ex om barnet är född i vecka 28 dvs. 12 veckor för tidigt kan matintroduktionen ske vid 3 mån korrigerat resp. 6 mån kronologisk ålder. 

Att tänka på vid val av BVC

  • Ta reda på vilken erfarenhet av prematurfödda barn som finns på det BVC du ringer.
  • Vet de vad korrigerad ålder är och följer mottagningen den åldern vid besök.
  • Erbjuds hembesök och extra tid?
  • Finns samarbete med hemsjukvård, Neonatalmottagning om barnet följs där eller samarbete med andra vårdinstanser barnet följs på?