Kategorier
Gävle Stockholm Svenska Prematurförbundet RIKS Väst Västerbotten

Glöm inte att anmäla er till ”Hur en liten röst får stort gehör”!

Nu på måndag 17 November är det dags för våra stora seminarier i Stockholm och Göteborg ”Hur en liten röst får stort gehör” tillsammans med Lilla Barnets Fond
Det finns fortfarande platser kvar, men glöm inte att anmäla er för att försäkra er om att ni får plats.
Vi tar emot anmälningar under hela helgen.
Inbjudan hittar du här:
Inbjudan Världsprematurdagen 2014

Maila till marielle.poveda@bm.com för anmälan.

mvh
Svenska Prematurförbundet

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS Uncategorized Västerbotten

Världsprematurdagen 17/11 i Umeå

Den 17/11 kommer ett seminarium om för tidigt födda barn att hållas i Bergasalen på NUS 16:30 – 19:30.
Se länken nedan för inbjudan och program!

bild (1)

Kategorier
Västerbotten

Föräldrafika UMAS med Charlotte

Hej!

Den 10:e November kommer Charlotte till Barn4NUS och har föräldrafika.
Kom gärna förbi och sitt ner och prata lite om att vara prematurförälder.

Plats: Föräldraköket
Tid: 12:30 – 14:30

Kategorier
Gävle Stockholm Svenska Prematurförbundet RIKS Väst Västerbotten

Inbjudan till ”Hur en liten röst får stort gehör” 17/11

Hej!

Nu är det äntligen dags för Världsprematurdagen 2014! I år blir den större än någonsin med två stora seminarier i Stockholm och Göteborg och två seminarier i Umeå och Helsingborg! (inbjudan till de två mindre seminarierna kommer snart och läggs upp på respektive hemsida)

Inbjudan Världsprematurdagen 2014

”Vart tionde barn som föds i Sverige hamnar på en neonatalavdelning. Tack vare en svensk neonatalvård
i världsklass överlever i dag 80 procent av de barn som föds med en födelsevikt under 1 000 gram.
Men prematurfödda behöver inte bara stöd under den första tiden i livet utan ofta också långt senare.
Får de för tidigt födda barnen och ungdomarna den uppföljning och hjälp som de önskar? Hur blir våra
beslutsfattare medvetna om vilka resurser som behövs? Räcker samhällets resurser ens till?
I samband med Världsprematurdagen 17/11 2014 arrangerar Svenska Prematurförbundet och Lilla barnets
fond ett eftermiddagsseminarium i Stockholm och ett i Göteborg om hur vi får gehör för de för tidigt
födda barnens specifika behov”

Kategorier
Väst

PF Väst besökte Räddningstjänsten i Stenungsund

Idag,söndagen den 26 oktober, har vi i Prematurföreningen Väst haft en familjeaktivitet hos Stenungsunds Räddningstjänst. Det var en lyckad dag och kul att så många kom!

Tack Stenungsunds Räddningstjänst!

Kategorier
Väst

Snart kommmer vår hemsida att vara flyttad hit!

I Prematurföreningen Väst har vi beslutat att flytta vår hemsida hit som en udnersida till Svenska Prematurförbundet. Därmed hoppas vi kunna öka besökarna på vår sida, och även få ett enklare och billigare underhåll av sidan.
Här, under bloggen, kommer vi kunna uppdatera er på evenemang och informera om våra kommande projekt!

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS

Förberedelse för Världsprematurdagen 2014

Hej alla!

Förberedelserna för Världsprematurdagen 2014 är i full gång!
I nuläget ser det ut som att vi kommer kunna erbjuda två stora seminarier i Stockholm och Göteborg samt två mindre i Umeå och Helsingborg som lokalföreningarna anordnar.
Håll utkik efter inbjudningarna som kommer ut nästa vecka!

Karl Rombo, ordförande

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS

Prematurförbundet deltar i utredning om försäkringar

Den 8 oktober hölls det första mötet i den statliga utredningen rörande försäkringsbolagens kontreheringsplikt – dvs plikt att möjliggöra för så många som möjligt att ansöka om försäkring med lika villkor, erbjuda individuella bedömningar samt motiverade avslag. Något som, när det inte fungerar, påverkar många för tidigt födda familjer och deras barn. Utredningen tillsattes under våren av dåvarande Justitieminister Beatice Ask.
Svenska Prematurförbundet deltar genom ordförande Karl Rombo.
Utredningen kommer pågå under 2015 och beräknas vara färdig senast 1 juni, 2016.

Kategorier
Uncategorized

Specialistsköterskor på KI söker intervjufamiljer om Bankmjölk

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I INTERVJU

Bästa Föräldrar!
Vi är två specialistsjuksköterskor som går en utbildning inom omvårdnad, vid Karolinska
Institutet i Stockholm. Under höstterminen 2014 ska vi skriva vår kandidatuppsats som ska
handla om föräldrars upplevelse av att deras för tidigt födda barn erhåller bröstmjölk från
donator (så kallad bankmjölk).
Vårt syfte med undersökningen är att genom intervjuer få kunskap om och belysa föräldrars
upplevelse av att deras för tidigt födda barn erhåller bröstmjölk från donator, för att främja
bemötandet i vårdsituationen på neonatalavdelning. Vi tror att Ni föräldrar har mycket
värdefull kunskap att delge oss.
Vi önskar intervjua föräldrar, vars barn är fött före graviditetsvecka 37 och som vårdats på
Neonatalavdelning. Barnet ska ha fått donerad bröstmjölk. Barnet ska vara fött i Sverige och
vara yngre än tre år.
Vår fråga till Er föräldrar är om Ni skulle vilja delta i en intervju? Vi önskar i så fall intervjua
Er i enskilda intervjuer. Deltagandet i denna intervjustudie är helt frivilligt och Ni kan när
som helst avbryta Ert medverkande utan att ange orsak. Allt material kommer att behandlas
konfidentiellt och det kommer inte att framgå på vilket sjukhus som barnet har vårdats.
Resultaten kommer inte att kunna härledas till den enskilda deltagaren. Vi uppskattar att varje
intervju kommer att ta cirka 30-45 minuter, och vi kommer att närvara båda två. Tid och plats
för intervjuerna bestäms enligt överenskommelse med Er. Intervjuerna spelas in med
ljudupptagning. Om Du/Ni önskar delta i denna intervjustudie, vänligen kontakta så snart som
möjligt Gordana eller Lena, kontaktuppgifter, se nedan.
Om Ni har några frågor är Ni varmt välkomna att kontakta oss.

Här ser ni en länk till vår PDF som du kan skriva ut!
Förfrågan om deltagande i Intervju om Bankmjölk

Med vänliga hälsningar,
Gordana Printz 08- 517 72903 (Direkt) gordana.printz@karolinska.se

Lena Pettersson 08- 570 48786 (Direkt) lena.pettersson.1@stud.ki.se
Handledare
Eva-Lisa Lundgren
eva-lisa.lundgren@ki.se

Kategorier
Stockholm

Extra Årsmöte samt föreläsning om ätovilja i Stockholm.

sv_prem_logo_stockholm

Kallelse till extra årsmöte och inbjudan till föreläsning om ”Ätovilja”!

Prematurföreningen Stockholms medlemmar kallas till extra årsmöte den15 oktober 2014.

I samband med det extra årsmötet bjuder vi även till en                                                                                                                föreläsning om ”Ätovilja”!

Vi har bjudit in Michaela Hager Budny, psykolog vid Astrid Lindgrens
Barnsjukhus att föreläsa om barns ätovilja.
Du som inte är medlem än är naturligtvis också välkommen till
föreläsningen!
Datum: Onsdag den 15 oktober 2014
Föreläsning kl: 18.00
Extra årsmöte kl: 19.00
Vi pausar för extra årsmötet och avslutar med en frågestund med
anknytning till föreläsningsämnet ca kl 19.30
Kvällen beräknas avslutas ca kl 20.00
Plats: Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna. Lokal meddelas i den bekräftelse du
får när du anmält dig.
Pris: 100 kr för icke medlemmar. Endast kontant betalning.

Gratis för medlemmar.

Mötet kommer att handla om
ändring av medlemsavgift. Den 11 juni 2013 beslutade ett extra årsmöte att ändra
stadgar till lokalförening under Riksförbundet Prematurförbundet. Detta föranleder ett
förslag till en enhetlig medlemsavgift för samtliga lokalföreningar att behandlas.
Förslaget är att sänka medlemsavgiften till 250 kr för medlemskap i Prematurförbundet
med lokaltillhörighet till Prematurföreningen Stockholm.

Anmäl dig till föreläsningen och/eller extra årsmötet genom att mejla oss på
stockholm@prematurforbundet.se eller om du har frågor är du välkommen att höra av
dig.

Vi bjuder på kaffe/te och något gott till.

Varmt välkomna!
/Styrelsen Stockholm