Syskon till barn födda extremt för tidigt sökes (vecka 28 eller tidigare) | Stockholm

Hej!
Vi har blivit kontaktade av en student från Ersta Sköndal högskola som läser Psykoterapeutprogrammet. Med inriktning mot systemisk och relationell familjeterapi som är en legitimationsgrundande utbildning. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning, som kräver en tidigare grundutbildning i psykoterapi samt en akademisk examen om minst 120 högskolepoäng.

Lisa studerar sista året på utbildningen, det är tid för examensuppsatsen och hon söker nu deltagare för intervjuer. Studien kommer att fokusera på familjer som får ett extremt förtidigt fött barn, dvs vecka 28 eller tidigare.

Lisa skriver;
”Uppsatsens syfte är att spegla syskons upplevelser av att få ett extremt för tidigt fött syskon. Syskon som deltar i intervjun måste vara som yngst sex år och ha sin förälder antingen med sig eller i nära anslutning till var intervjun sker. Jag skulle vara väldigt tacksam för möjlighet att intervjua ditt barn, med ditt medgivande som förälder. Samtalet kommer att spelas in men informationen kommer enbart att användas i forskningssyfte där barnen förblir anonyma.

Vid intervjun tas hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska
principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan
du när som helst avbryta intervjun och därmed ertdeltagande. Ditt deltagande kommer
att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i
forskningsändamål.”

Kontakta Lisa för mer information, intresseanmälan och vid frågor.
Kontaktuppgifter:
Lisa Johansson
lisa.json@telia.com
Tel + 46(0)708799300

 


Epost: info@prematur.nu
Följ oss på,
Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM


Publicerat

i

av

Etiketter: