Tolv tips till dig som anhörig

 1. Läs på om prematuritet. Se till att källorna är korrekta och tillförlitliga. Vi har skrivit kort om prematuritet (öppnas i nytt fönster här).
 2. Visa att du finns där, bryr dig om och vill stödja. Ett kort samtal eller ett samtal betyder mycket.
 3. Om du själv inte är prematurförälder är det sannolikt att de nyblivna föräldrarnas upplevelser skiljer sig mycket från dina egna tidigare erfarenheter. De råd du kanske normalt skulle vilja ge, kan vara direkt olämpliga. Ta gärna ett steg tillbaka. Lyssna och läs på om för tidigt födda barn.
 4. En familj till ett för tidigt fött barn behöver i regel mycket hjälp med praktiska saker i hemmet som att städa, laga mat, hämta syskon, skjuts till sjukhuset, handla mat, ta hand om räkningar…osv. Erbjud dig gärna. Föräldrarna kan vara för trötta för att be dig.
 5. Möjligheten att besöka barnet på sjukhuset är begränsad. Om ni får besöka barnet är det viktigt att ni inte är för många på en gång. På en neonatalavdelning ligger allt fokus på omsorgen av det lilla barnet och föräldrarna. Atmosfären är lugn och ljudnivån är låg för att göra tillvaron för det lilla barnet så vilsam som möjligt. Under vintern kan avdelningen på grund av infektionsrisken vara helt stängd för besökare.
 6. Som anhörig kommer du kanske uppleva stark oro och sorg. Föräldrarna till det lilla barnet har dock fullt upp med sin egen oro och kommer inte aktivt kunna lindra din oro. Försök hitta egna sätt.
 7. Tillvaron utanför sjukhuset kan vara väldigt oviss. Tillståndet för det lilla barnet kan förändras snabbt och det är svårt att hålla alla anhöriga uppdaterade med den senaste informationen. Försök att acceptera att du inte får veta allt, men att du kommer få veta så småningom. En bra idé kan vara att utse någon anhörig som föräldrarna kan meddela sig med och som sedan kan föra informationen vidare.
 8. Sjukhusvistelsen kan bli mycket lång. Utskrivning vid det beräknade datumet för förlossning kan vara en rimlig första uppskattning. Så för ett barn fött i vecka 26 innebär det ca tre månader på sjukhus. Det kan också dröja innan du får träffa det lilla barnet. Ha förståelse för det och om du inte kan vänta, fråga om du kan få några bilder.
 9. Att få ett för tidigt fött barn innebär ofta en livskris som tar all kraft från de berörda. Försök att lägga undan andra eventuella diskussioner, spörsmål och eventuella konflikter inom familjen för tillfället och låt dem vänta till sedan.
 10. Efter hemkomst är det viktigt att du tar föräldrarnas önskemål om hur barnet ska bemötas på allvar. De kan ha starka åsikter om handtvätt och hur du håller och talar till det lilla barnet. Respektera det och uppmuntra dem att visa hur du ska göra.
 11. Det för tidigt födda barnet är även efter utskrivning känsligt för starka intryck från omvärlden som starkt ljus, höga ljud och ovarsam beröring. Om ni besöker familjen efter utskrivning, försök att begränsa antalet besökare per gång och håll ner ljudnivån.
 12. Föräldrarna och familjen kan vara väldigt tagna och känslomässigt trötta långt efter utskrivning. Oron för det lilla barnet sitter i under lång tid. Låt familjen komma tillbaka i sin egen takt och försök att inte påskynda processen.

av

Etiketter: