14/11 | Stockholm | Seminarium – För tidigt född i vuxenlivet – hälsa, vardag, sysselsättning

Hej! Den 14/11 uppmärksammas världsprematurdagen prematurt genom flera seminarium runt om i Sverige. I Stockholm är temat ”För tidigt född i vuxenlivet – hälsa, vardag, sysselsättning.” Varmt välkommen att delta, bjud med vänner, kollegor, anhöriga -och alla andra du tror skulle vara intresserade!

I Sverige finns över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet växer för varje år. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stödet för dessa barn trots att samhället vinner på att hjälpa dem till livslång hälsa. I samband med Världsprematurdagen 2019 arrangerar Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatalföreningen fem seminarier för att skapa ett rättvist omhändertagande av de för tidigt födda barnen med barnkonventionen som grund!

I Stockholm fokuserar vi på framtiden, som kan kännas avlägsen på neonatalavdelningen. Hur går det för de för tidigt födda barnen som ungdomar och vuxna? Påverkar prematuriteten? Finns det stöd för att möta vuxenlivet? Vad behöver vi göra framöver? Ta tillfället i akt, lär och samtala om Sveriges vanligaste barndiagnos.

Moderator: Mio Rubin
Program
16:00 Utställning med smörgås och kaffe

16:30 Välkomna!
Mio Rubin, moderator
Eva Berggren Broström, ordförande Lilla Barnets Fond
Beatrice Skiöld, ordförande Svenska Neonatalföreningen

16:40 Tonårstid och unga vuxenåren för prematurfödda
Erika Baraldi, leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik,
Stockholms universitet

17:10 Född tidigt och liten – påverkas hjärta och kärl?
Mikael Norrman, professor och neonatolog, Karolinska institutet

17:40 Visuellt berättande
Tankar och erfarenheter i visuell form.

17:50 Hur utvecklas de för tidigt föddas lungor?
Eva Berggren Broström, neonatolog

18:10 Kaffe och utställningsbesök

18:40 Prematur + vuxenlivet
Theres Belt, prematurfödd, ordförande Prematurföreningen Stockholm
Frida Jansson, prematurfödd

19:00 Prematurföräldrar reflekterar
Martino Corrias, Prematurförälder, ledamot i Prematurföreningen Stockholm, neonatolog.

19:20 Paneldiskussion
Erika Baraldi
Mikael Norrman
Theres Belt
Frida Jansson
Martino Corrias

19:55 Avslutande ord
Mio rubin, moderator
Eva Berggren Broström, ordförande Lilla Barnets Fond
Karl Rombo, ordförande Svenska Prematurförbundet

20:00 Avslut


VÄRLDSPREMATURDAGEN 2019 STOCKHOLM
DATUM: Torsdagen den 14 november 2019
TID: kl 16 – 20
PLATS: Aulan Rolf luft auditorium, L1:00, Karolinska
universitetssjukhuset, Anna Steckéns gata 53, Solna

FIKA: Kaffe/te och smörgås serveras
ANMÄLAN: Vi vill gärna att du anmäler dig senast den 12 november, så vi kan beräkna mängden fika. Anmäl dig genom att gå in på (simplesignup.se/event/158524-vaerldsprematurdagen-2019)
Seminariet är kostnadsfritt.


I samarbete med AbbVie. Med ytterligare stöd från Chiesi, Medela, Stiftelsen Tummeliten, Nidcap Federation International


Publicerat

i

,

av