Världsprematurdagen 2018 | Stockholm

Hej allesammans!
Idag är det världsprematurdagen! En dag som uppmärksammas över hela världen. Så häftigt och viktigt! Idag är en dag för att lyfta prematuritet och vi tänker extra mycket på alla som vårdas på sjukhus, er som kämpar hemma, eller har en ängel uppe i himlen.

I år så var temat för seminariet i Stockholm som genomfördes i torsdags skola + prematuritet, där vi även deltog i utställningen. Vi tänker att det då kan passa sig att sprida lite kunskap om prematuritet. Denna vecka har vi även hunnit med att delta vid workshopen om neonatalvård genomförd av SKL tillsammans med Svenska Prematurförbundet.

Ungefär 6,5 % föds prematurt varje år, det innebär omkring 7000 barn om året som födds före vecka 37.
Det är Sveriges vanligaste barndiagnos, och omkring 100 000 barn och ungdomar mellan 0-18 år är för tidigt födda.

De för tidigt födda delas in i tre olika grupper efter födelsevecka,
Barn födda före vecka 37, måttligt för tidigt född.
Barn födda före vecka 32, mycket för tidigt född.
Barn födda före vecka 28, extremt för tidigt född.

Prematurfödda barn har sett till gruppnivå ett större behov av stödinsatser i förskola och skola, samt fler svårigheter med t.ex. inlärning och kognition

Idag hittar ni familjer med barn på Neo i Stockholm bokpaket från oss till alla som önskar. (Du är inte ensam… och Tommy tumme.) Beroende på avdelning så delas de ut av personal eller så finns böckerna i föräldraköket 💜

Illustrationen är skapad av Linnea Daun.

LÄNK till livesändningen av seminariet 15/11,
Del 1 https://www.facebook.com/prematurforeningenstockholm/videos/2098557300456494/
Del 2, https://www.facebook.com/prematurforeningenstockholm/videos/187349902210912/

Illustratör Linnea Daun.


Epost: info@prematur.nu

Följ oss på,
Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM


Publicerat

i

av