• Email: kansliet@prematurforbundet.se

Category : Uncategorized

  • You are here
  • Home
  • Archive by category "Uncategorized"

Forskning: 1000g-studien startar

Denna vecka startar insamlingen av data till 1000-gramsstudien. 1000g-studien ska ge mer kunskap om hur barn som vägt under 1000g vid födseln mår i vuxen ålder. Uppföljande undersökningar av hälsotillståndet i vuxen ålder hos denna grupp saknas i Sverige. Deltagarna är nu mellan 26-29 år gamla och genom en webbportal får de besvara frågor om sitt psykiska mående och psykosociala välbefinnande. Studien beräknas pågå under 2019. Om du är född mellan 1990 och 1992 och vägde under 1000g vid födseln så kommer du få ett brev med inbjudan att delta i studien.

För mer information om studien, gå in på www.u-care.se/1000g

 

Under 2017 så skrev vi om att att forskarna för denna studie sökte prematurfödda mellan 18-30 år för att bidra med erfarenhetsbaserad kunskap (läs mer här).

 

9/12-18 Julklappsinslagning 2018 | Stockholm

Hej!
Äntligen är det dags för att slå in julklappar! Den andra advent, Söndagen den 9 December slår vi in julklappar till alla barn som vårdas på neonatalavdelningarna i Stockholm under jul. Kom och hjälp oss!

Vi kommer vara i lekterapins lokaler på Sachsskas Barnsjukhus (Södersjukhuset) där alla barn kan leka under tiden som vi slår in julklapparna! Vi bjuder på fika och självklart, trevligt prat!

Lekterapin finns på 0-plan i korridoren mellan A- och B-hissarna, Sachsska barnsjukhuset.

Datum: Söndag, 9 December 2018
Tid: kl 14:00 – 16:00
Plats: Lekterapin, Sachsska barnsjukhuset
Sista dag för anmälan: 7e December

Kontaktperson för anmälan och frågor, Theres Belt
Mail: anmalan@prematur.nu

Anmäl deltagande senast fredagen den 7 December, så vi hinner ordna med fikat! Vi behöver veta hur många vuxna, och hur många barn som kommer samt om det förekommer allergier eller annat som kan vara viktigt för oss att veta om i förväg.

Du behöver inte vara medlem för att delta, alla är välkomna!

En fråga vi fått många gånger tidigare år är om man kan köpa med sig nallar till inslagningen, och det kan man inte. Tanken gör oss otroligt glada men vi vill vara helt säkra på att det kommer finnas julklappar till alla barn som ligger inne under jul och köper därför in alla innan inslagningen.

Det du däremot kan göra är att skänka en slant som vi öronmärker till julklappsinköpet, om du vill, skulle det bli pengar över ser vi till att göra något extra på neo. Vill du så ordnar vi gärna ett gåvobevis, perfekt julklapp till den som redan har allt! Vi anpassar texten efter dina önskemål.
Utan gåvobevis; PG 434 43 34-0
Märk med ordet ”JUL”
Med gåvobevis; maila produkter@prematur.nu

Hoppas vi ses 🙂
// Styrelsen


Datum: Söndag, 9 December 2018
Tid: kl 14:00 – 16:00
Plats: Lekterapin, Sachsska barnsjukhuset
Sista dag för anmälan: 7e December


Epost: info@prematur.nu

Följ oss på,

Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM

Är du Svenska Prematurförbundets nya styrelsemedlem?

Hej!
I augusti är det dags för förbundsstämma och då söker vi dig som är taggad på att bli:

Vice ordförande
Vi tror att du älskar att vara en administrativ spindel i nätet som gillar både struktur och kommunikation. Tidigare erfarenheter från ideellt styrelsearbete är ett plus.

Sekreterare
Vi tror att ordning och reda samt all form av skrivande verkligen är din grej.

Kassör
Om ord som budget, rapporter, debet/kredit och bokföring får ditt hjärta att klappa lite extra. Har du erfarenhet av löpande bokföring och bokslut inom en ideell förening är det en stor fördel.

Ledamot
Perfekt för dig som vill starta med ett viktigt uppdrag som ger dig möjlighet att göra lite av allt, men inte känner dig riktigt redo för huvudansvar inom administration, ekonomi eller det löpande arbete.

Suppleant
Supersugen men inte riktigt redo för ett uppdrag som ledamot? Ta del av och lär om allt, men inneha rösträtt först när du agerar ersättare då någon ordinarie ledamot ej kan delta.

Mer information kommer under veckan, men om du är sugen på att kandidera redan nu, skicka din nominering till (theres_belt@msn.com) senast 5 Augusti 2016.

/Valberedningen

Planeringsdag 23/4, Styrelsen Prematurföreningen Stockholm

Hej!
Lördagen den 23 april planerar styrelsen att genomföra en planeringsdag, då vi kommer planera verksamheten för 2016. Vi vill gärna veta vad du är intresserad av för aktiviteter! Fyll i enkäten (här)

Epost: info@prematur.nu

Följ oss på,
Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM

29/1 Samverkansmöte med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Stockholm

Svenska Prematurförbundet idkar sedan två år tillbaka ett samverkansarbete med SPSM där vi diskuterar de för tidigt födda barnens situation och behov av specialpedagogiskt stöd i förskola och skola.

Just nu är aktuell frågor hur vi hjälper skolor och elevhälsa att identifiera och förstå vilka barn som behöver stöd, samt hur vi kan utbilda elevhälsan i landet.

Även det kommande Uppföljningsprogrammet från Barnläkarförening och interventioner därefter avhandlades med Katarina Strand Brodd, neonatolog vid Mälarsjukhuset.

Nu startar Prematurföreningen Värmland!

Vi är otroligt glada över att meddela att Värmland i dagarna får en egen lokalförening!
Det är fantastiskt många som nappat på vårt koncept att, med hjälp av vårt start-kit, bilda en egen lokalförening som kan arbeta med föräldrastöd, insamlingar och andra aktiviteter lokalt på sin ort!
Det visar hur många som känner ett engagemang, och eftersom föreningen är en del av Prematurförbundet kan vi också visa politiker och beslutsfattare hur många vi är som bryr oss om de allra minsta. Engagemanget får genom oss en röst, och syns!!!

Håll utkik framöver så kommer ni snart hitta Prematurföreningen Värmlands nya hemsida och deras aktiviteter.

Kontakt för Prematurföreningen Värmland är Kimberly Larsson.

Vill ni redan nu bli medlemmar?

Om du är förälder eller själv för tidigt född, SMS:a till 72 456: PREMATUR BARN pers.nr. så blir du automatiskt medlem i den lokalförening du bor närmast.
Om du vill bli stödmedlem: PREMATUR STÖD pers.nr.

Båda medlemskapen kostar 250 kronor och nu blir du även medlem 2015 på köpet.

Välkomna!

Prematurförbundet

Specialistsköterskor på KI söker intervjufamiljer om Bankmjölk

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I INTERVJU

Bästa Föräldrar!
Vi är två specialistsjuksköterskor som går en utbildning inom omvårdnad, vid Karolinska
Institutet i Stockholm. Under höstterminen 2014 ska vi skriva vår kandidatuppsats som ska
handla om föräldrars upplevelse av att deras för tidigt födda barn erhåller bröstmjölk från
donator (så kallad bankmjölk).
Vårt syfte med undersökningen är att genom intervjuer få kunskap om och belysa föräldrars
upplevelse av att deras för tidigt födda barn erhåller bröstmjölk från donator, för att främja
bemötandet i vårdsituationen på neonatalavdelning. Vi tror att Ni föräldrar har mycket
värdefull kunskap att delge oss.
Vi önskar intervjua föräldrar, vars barn är fött före graviditetsvecka 37 och som vårdats på
Neonatalavdelning. Barnet ska ha fått donerad bröstmjölk. Barnet ska vara fött i Sverige och
vara yngre än tre år.
Vår fråga till Er föräldrar är om Ni skulle vilja delta i en intervju? Vi önskar i så fall intervjua
Er i enskilda intervjuer. Deltagandet i denna intervjustudie är helt frivilligt och Ni kan när
som helst avbryta Ert medverkande utan att ange orsak. Allt material kommer att behandlas
konfidentiellt och det kommer inte att framgå på vilket sjukhus som barnet har vårdats.
Resultaten kommer inte att kunna härledas till den enskilda deltagaren. Vi uppskattar att varje
intervju kommer att ta cirka 30-45 minuter, och vi kommer att närvara båda två. Tid och plats
för intervjuerna bestäms enligt överenskommelse med Er. Intervjuerna spelas in med
ljudupptagning. Om Du/Ni önskar delta i denna intervjustudie, vänligen kontakta så snart som
möjligt Gordana eller Lena, kontaktuppgifter, se nedan.
Om Ni har några frågor är Ni varmt välkomna att kontakta oss.

Här ser ni en länk till vår PDF som du kan skriva ut!
Förfrågan om deltagande i Intervju om Bankmjölk

Med vänliga hälsningar,
Gordana Printz 08- 517 72903 (Direkt) gordana.printz@karolinska.se

Lena Pettersson 08- 570 48786 (Direkt) lena.pettersson.1@stud.ki.se
Handledare
Eva-Lisa Lundgren
eva-lisa.lundgren@ki.se