Prematurförbundet deltar i utredning om försäkringar

Den 8 oktober hölls det första mötet i den statliga utredningen rörande försäkringsbolagens kontreheringsplikt – dvs plikt att möjliggöra för så många som möjligt att ansöka om försäkring med lika villkor, erbjuda individuella bedömningar samt motiverade avslag. Något som, när det inte fungerar, påverkar många för tidigt födda familjer och deras barn. Utredningen tillsattes under våren av dåvarande Justitieminister Beatice Ask.
Svenska Prematurförbundet deltar genom ordförande Karl Rombo.
Utredningen kommer pågå under 2015 och beräknas vara färdig senast 1 juni, 2016.


Publicerat

i

av

Etiketter: