Kategorier
Stockholm

25 års jubileum Stockholm

Prematurföreningen Stockholm fyller 25  i år och det vill vi fira tillsammans med er!

Den 18 september bjuder vi in till ett kalas på Överjärva gård, vi grillar korv och har en överraskning till barnen. För dig som är medlem är det gratis, är du inte medlem kostar det 40 kr. Vi behöver din anmälan senast 11 september, och behöver veta hur många vuxna och barn som kommer – samt om det finns några allergier. Maila till anmalan@prematur.nu.

Överjärva gård ligger i solna, vid ullrikdalsfältet. Strax norr om järva krog. Mer information om hur du hittar till finner du (här).

Hoppas vi ses där!

Plats: Överjärva gård
Dag: 18 September 2016
Tid: 13:00-16:00
Pris: 0 kr för medlemmar, 40 kr för icke medlemmar.
Anmälan: Senast den 11 september, till anmalan@prematur.nu

Epost: info@prematur.nu
Följ oss på,
Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS

Svenska Prematurförbundet söker Vice Ordförande

Den 21 Augusti 2016 är det dags för en extra årsstämma, och valberedningen söker nu Dig som vill bli en del av förbundsstyrelsen, arbetsgrupperna eller vill ta Dig an ett förtroendeuppdrag som revisor eller fylla en plats i valberedningen. Vi behöver Din nominering senast den 5 Augusti 2016. Nedan hittar du mer information om uppdraget som ledamot och suppleant. Kontaktuppgifter för att skicka in Din nominering eller ställa frågor hittar du i slutet av inlägget.

Uppdrag
Som vice ordförande är du en av nyckelpersonerna i styrelsen och kommer att arbeta nära ordföranden, sekreteraren och kassören. Ditt uppdrag innebär att stödja ordförande, kvalitetssäkra förbundets olika verksamhetsområden samt se till att verksamheten genomförs enligt stadgar och upprättade riktlinjer. Du kommer att ha ett övergripande administrativt ansvar för verksamheten, samt löpande kommunikation med lokalföreningarnas styrelsegrupper och förtroendevalda inom förbundsverksamheten. (Redovisnings- och registeransvarig, arbetsgrupper m.f) Tillsammans med styrelsen och förtroendevalda kommer du även arbeta för ett transparent och öppet förbund.

Självklart finns det även möjlighet att engagera sig extra i sitt “Prematur-relaterade” hjärteämne, t.ex. Världsprematurdagen, opinionsbildning med mera.

Krav/kunskap
Vi tror att du är strukturerad och gillar såväl kommunikation som att se till helheten i verksamheten. Då styrelsens medlemmar befinner sig i olika delar av landet behöver du besitta en stor förmåga att ta eget ansvar över ditt uppdrag och dina uppgifter, samt kunna arbeta bra både ensam och i grupp. Erfarenhet av styrelsearbete inom den ideella sektorn är en fördel, men ej ett krav.

Tid
Förbundet har ca ett möte/månad, samt en fysisk träff per år. Utöver detta uppskattar vi att du behöver 3-4 timmar/vecka för ditt uppdrag.

Vi behöver din nominering senast 5 Augusti 2016, din nominering bör innehålla;
Ditt namn, kontaktuppgifter, vilket uppdrag du är intresserad av samt en beskrivning om dig själv som ger den som aldrig träffat dig en tydlig bild. Vi vill gärna även veta om tidigare erfarenheter och övrigt som kan vara bra att veta. Exempelvis kunskaper, ambitioner och hjärteämnen.

För att bli en del av förbundets styrelse, arbetsgrupper eller förtroendevalda behöver du även vara medlem innan 21 Augusti 2016 (Redovisningsansvarige/revisor behöver ej vara medlem.)

Skicka frågor, funderingar och din nominering till Theres Belt, sammankallande i valberedningen, per mail (theres_belt@msn.com)

/Valberedningen

Är du intresserad av ett annat uppdrag inom förbundsstyrelsen, arbetsgrupper, valberedningen och redovisning se nedan (länkarna öppnas i nytt fönster).
Sekreterare (mer info)
Kassör (mer info)
Ledamot/Suppleant (mer info)
Arbetsgrupper/förtroendeuppdrag (mer info)

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS

Svenska Prematurförbundet söker Sekreterare

Den 21 Augusti 2016 är det dags för en extra årsstämma, och valberedningen söker nu Dig som vill bli en del av förbundsstyrelsen, arbetsgrupperna eller vill ta Dig an ett förtroendeuppdrag som revisor eller fylla en plats i valberedningen. Vi behöver Din nominering senast den 5 Augusti 2016. Nedan hittar du mer information om uppdraget som sekreterare. Kontaktuppgifter för att skicka in Din nominering eller ställa frågor hittar du i slutet av inlägget.

Uppdrag
Uppdraget som sekreterare innebär att du kommer vara delaktig i stora delar av den administrativa verksamheten. Du kommer att ansvara för och hantera majoriteten av alla skrivna handlingar, protokoll, stadgar etc, men även arbeta arbeta aktivt med kommunikation via bland annat mail och social media (Facebook, Twitter, Instagram). Samt använda verktyg för intern kommunikation och dokumentation (t.ex. Google Drive). Din roll kommer även innebära kontakt med anslutna lokalföreningar runt om i landet.

Kommunikation och dokumentation ett av nyckeluppdragen som kommer genomsyra ditt arbete. Vi tror därför att du verkligen älskar att uttrycka dig i både skrift och tal i varierande former och medier. Detta innebär att du kommer ha en viktig roll i hur förbundet, och dess verksamhet uppfattas och tolkas.

Krav/kunskap
Vi tror att du är strukturerad, har ett stort ordningssinne och älskar att skriva all form av text. Vi ser det som en fördel men inget krav om du har tidigare erfarenheter av ett uppdrag som sekreterare eller liknande. Det är även en fördel om du har erfarenhet av webb-baserade lösningar för intern kommunikation och hantering av social media plattformar. Huvudsaken är att du är driven för att lära dig nya metoder och plattformar för kommunikation och administration om du saknar tidigare erfarenhet.

Tid
Förbundet har ca ett möte/månad, samt en fysisk träff per år. Utöver detta uppskattar vi att du behöver cirka 2 timmar/vecka för ditt uppdrag.

Vi behöver din nominering senast 5 Augusti 2016, din nominering bör innehålla;
Ditt namn, kontaktuppgifter, vilket uppdrag du är intresserad av samt en beskrivning om dig själv som ger den som aldrig träffat dig en tydlig bild. Vi vill gärna även veta om tidigare erfarenheter och övrigt som kan vara bra att veta. Exempelvis kunskaper, ambitioner och hjärteämnen.

För att bli en del av förbundets styrelse, arbetsgrupper eller förtroendevalda behöver du även vara medlem innan 21 Augusti 2016 (Redovisningsansvarige/revisor behöver ej vara medlem.)

Skicka frågor, funderingar och din nominering till Theres Belt, sammankallande i valberedningen, per mail (theres_belt@msn.com)

/Valberedningen

Är du intresserad av ett annat uppdrag inom förbundsstyrelsen, arbetsgrupper, valberedningen och redovisning se nedan (länkarna öppnas i nytt fönster).
Vice Ordförande (mer info)
Kassör (mer info)
Ledamot/Suppleant (mer info)
Arbetsgrupper/förtroendeuppdrag (mer info)

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS

Svenska Prematurförbundet söker Kassör

Vi söker nu Dig som vill bli en del av förbundsstyrelsen, arbetsgrupperna eller fylla en plats i valberedningen. Vi behöver din ansökan! Nedan hittar du mer information om uppdraget som kassör. Kontaktuppgifter för anmälan och frågor frågor hittar du i slutet av inlägget.

Uppdrag
I uppdraget som kassör kommer du att ha huvudansvar för allt löpande arbete som berör ekonomin. Arbetet kommer innebära en del löpande bokföring (dock har vi redovisningshjälp), fakturering, registrering av donationer, hantering av medlemsavgifter samt kontinuerligt föra dialog med lokalföreningarnas kassörer och vara behjälplig när frågor uppkommer. Tillsammans med styrelsen kommer du upprätta en årsbudget, och vid behov projektbudget. Inför årsslut och årsstämma kommer du att upprätta bokslut, och ekonomihandligar tillsammans med redovisningsansvarig och revisor.

Du kommer att samarbeta med ordförande, registeransvarig och redovisningshjälp, och rapportera till styrelsen och revisor löpande. Tillsammans med styrelsen kommer du att arbeta för en transparens, öppen verksamhet och redovisning.

Krav/Kunskap
Du bör ha erfarenhet av löpande bokföring, fakturering, budget och bokslut, önskvärt är att du har erfarenhet av redovisning i ideell förening och de riktlinjer och regler som finns men det är inget krav.

Tid
Förbundet har ca ett möte/månad, samt en fysisk träff per år. Utöver detta uppskattar vi att du behöver 3-4 timmar/vecka för ditt uppdrag.

Vi behöver dig! Skriv till oss och berätta om;
Vem du är, kontaktuppgifter, vilket uppdrag du är intresserad av samt en beskrivning om dig själv som ger den som aldrig träffat dig en tydlig bild. Vi vill gärna även veta om tidigare erfarenheter och övrigt som kan vara bra att veta. Exempelvis kunskaper, ambitioner och hjärteämnen.

För att bli en del av förbundets styrelse, arbetsgrupper eller förtroendevalda behöver du även vara medlem.

Skicka frågor, funderingar och anmälan till kansliet@prematurforbundet.se

Är du intresserad av ett annat uppdrag inom förbundsstyrelsen, arbetsgrupper, valberedningen och redovisning se nedan (länkarna öppnas i nytt fönster).

Arbetsgrupper/förtroendeuppdrag (mer info)

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS

Svenska Prematurförbundet söker Ledamot / Suppleant

Den 21 Augusti 2016 är det dags för en extra årsstämma, och valberedningen söker nu Dig som vill bli en del av förbundsstyrelsen, arbetsgrupperna eller vill ta Dig an ett förtroendeuppdrag som revisor eller fylla en plats i valberedningen. Vi behöver Din nominering senast den 5 Augusti 2016. Nedan hittar du mer information om uppdraget som ledamot och suppleant. Kontaktuppgifter för att skicka in Din nominering eller ställa frågor hittar du i slutet av inlägget.

Uppdrag
Perfekt för dig som vill starta med ett viktigt uppdrag som ger dig möjlighet att göra lite av allt, men inte känner dig riktigt redo för huvudansvar inom administration, ekonomi eller det löpande arbete. Vad som behöver göras för tillfället, dina egna styrkor och kärnintressen inom prematuritet är det som kommer styra uppdraget.

Krav/kunskap
Det absolut viktigaste för denna roll är att du är engagerad, sugen på en variation av uppgifter och att lära dig mer om verksamheten. Då dina styrelsekollegor finns utspridda över hela landet, kommer du inte ha någon fast arbetsplats eller fasta tider. Det är således viktigt att du kan ta eget ansvar för att genomföra dina uppgifter och hålla tidsplaner. Dina främsta verktyg för kommunikation kommer vara mail och skype. Tidigare erfarenheter av ideellt styrelsearbete är en fördel, men inget krav.

Suppleant
Supersugen men inte riktigt redo för ett uppdrag som ledamot? Ta del av och lär om allt, men inneha rösträtt först när du agerar ersättare då någon ordinarie ledamot ej kan delta.

Tid
Förbundet har ca ett möte/månad, samt en fysisk träff per år. Utöver detta uppskattar vi att du behöver cirka 1-2 timmar/vecka för ditt uppdrag.

Vi behöver din nominering senast 5 Augusti 2016, din nominering bör innehålla;
Ditt namn, kontaktuppgifter, vilket uppdrag du är intresserad av samt en beskrivning om dig själv som ger den som aldrig träffat dig en tydlig bild. Vi vill gärna även veta om tidigare erfarenheter och övrigt som kan vara bra att veta. Exempelvis kunskaper, ambitioner och hjärteämnen.

För att bli en del av förbundets styrelse, arbetsgrupper eller förtroendevalda behöver du även vara medlem innan 21 Augusti 2016 (Redovisningsansvarige/revisor behöver ej vara medlem.)

Skicka frågor, funderingar och din nominering till Theres Belt, sammankallande i valberedningen, per mail (theres_belt@msn.com)

/Valberedningen

Är du intresserad av ett annat uppdrag inom förbundsstyrelsen, arbetsgrupper, valberedningen och redovisning se nedan (länkarna öppnas i nytt fönster).
Vice Ordförande (mer info)
Sekreterare (mer info)
Kassör (mer info)
Arbetsgrupper/förtroendeuppdrag (mer info)

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS

Bli en del av Prematurförbundets arbetsgrupper och förtroendevalda!

Som del i en arbetsgrupp ser vi att initiativ och engagemang är nyckelegenskaper som får blomstra. Grupperna är nystartade, därför är utformningen av uppdraget preliminärt och skapas främst av -och med gruppens deltagare i samråd med förbundet. Inom arbetsgruppernas ramar är det egna ansvaret och ett konstruktivt samarbete mycket betydande delar.

Arbetsgrupp: Kommunikation och marknadsföring
Är kommunikation och marknadsföring din grej? Vi tror att du antingen har erfarenhet eller är student inom området, kan du det här med ideella verksamheter är det en fördel men inget krav.

• Bidra för att skapa uppdateringar till förbundets social media kanaler (Facebook, Twitter, Instagram) och hemsida.
• Ta fram, och skapa tryckmateriel i form av banners, roll-ups, foldrar med mera. Samt assistera vid distribution av dessa till t.ex. Neo, BVC och MVC
• Ta fram enkäter, bearbeta och analysera resultatet från dessa.
• Dokumentera, analysera och rapportera resultat från kampanjer, inlägg, artiklar m.m.

Tidsåtgång: 1-2 timmar/vecka samt möten.

Arbetsgrupp: Opinionsbildning
Vill du arbeta med att påverka, vara med och lyfta ämnen till en nationell nivå? Vågar du ställa även de obekväma frågorna, främja dialog kring det för få pratar om? Peppad på att arbeta både kort -och långsiktigt. Verka för nationella strategier och planer? Hör av dig till oss!

• Identifierar möjliga frågor och lösningar SPF kan driva i framtiden.
• Tar fram SPFs kampanjer och projekt
• Håller kontakt med PR-byråer angående projekt och kampanjer
• Arrangerar Världsprematurdagen tillsammans sponsorer och partners
• Håller kontakt med beslutsfattare, politiker, professioner samt bevakar vad som händer i omvärlden

Tidsåtgång: 1-2 timmar/vecka samt möten.

Arbetsgrupp: Tidningen Kontakt
Vill du vara med och skapa vår medlemstidning? Vi söker olika erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Kontakta oss för mer information.

Arbetsgrupp: Register
Superorganiserad och med tidigare erfarenhet av medlemsregister,- vi kan ha uppdraget för dig!

Arbetsgrupp: Samverkan LF
Vi gör oss redo för att lära och utvecklas tillsammans. Vill du samverka med de andra lokalföreningarna, diskutera och utveckla både din egen lokalförening och förbundet? Hör av dig!

Valberedning
Valberedningen arbetar under året för att hitta rätt personer till förbundets styrelse och alla andra förtroendeuppdrag. Du bör vara nyfiken, strukturerad och våga fråga! Som valberedning sätter du dig in i förbundets arbete, och bildar dig en uppfattning om vad förbundet behöver för att fortsätta arbetet, växa och utvecklas. Vem är rätt, vad behövs för att verksamheten ska ta nästa steg ?

Vi behöver ett mail till kansliet@prematurforbundet.se

Ditt namn, kontaktuppgifter, vilket uppdrag du är intresserad av samt en beskrivning om dig själv som ger den som aldrig träffat dig en tydlig bild. Vi vill gärna även veta om tidigare erfarenheter och övrigt som kan vara bra att veta. Exempelvis kunskaper, ambitioner och hjärteämnen.

För att bli en del av förbundets styrelse, arbetsgrupper eller förtroendevalda behöver du även vara medlem.

Skicka frågor, funderingar till samma adress: kansliet@prematurforbundet.se

/ Styrelsen

Är du intresserad av ett uppdrag inom förbundsstyrelsen, se nedan (länkarna öppnas i nytt fönster).
Kassör (mer info)

Kategorier
Svenska Prematurförbundet RIKS Uncategorized

Är du Svenska Prematurförbundets nya styrelsemedlem?

Hej!
I augusti är det dags för förbundsstämma och då söker vi dig som är taggad på att bli:

Vice ordförande
Vi tror att du älskar att vara en administrativ spindel i nätet som gillar både struktur och kommunikation. Tidigare erfarenheter från ideellt styrelsearbete är ett plus.

Sekreterare
Vi tror att ordning och reda samt all form av skrivande verkligen är din grej.

Kassör
Om ord som budget, rapporter, debet/kredit och bokföring får ditt hjärta att klappa lite extra. Har du erfarenhet av löpande bokföring och bokslut inom en ideell förening är det en stor fördel.

Ledamot
Perfekt för dig som vill starta med ett viktigt uppdrag som ger dig möjlighet att göra lite av allt, men inte känner dig riktigt redo för huvudansvar inom administration, ekonomi eller det löpande arbete.

Suppleant
Supersugen men inte riktigt redo för ett uppdrag som ledamot? Ta del av och lär om allt, men inneha rösträtt först när du agerar ersättare då någon ordinarie ledamot ej kan delta.

Mer information kommer under veckan, men om du är sugen på att kandidera redan nu, skicka din nominering till (theres_belt@msn.com) senast 5 Augusti 2016.

/Valberedningen

Kategorier
Stockholm

21/5-2016 Picknick i Hagaparken med Prematurföreningen Stockholm

Picknick i Hagaparken

Välkommen till Prematurföreningen Stockholms traditionella picknick!

Lördagen 21 maj kl. 14.00 träffas vi i Hagaparkens södra del, nära tennisbanorna, på den stora gräsplanen. Styrelsen rutar in en liten gräsplätt och har ställt upp ett tält så ni hittar.

Vi passar på att knyta nya kontakter eller återfinner en ”kuvösgranne” och får förhoppningsvis en givande och trevlig eftermiddag. Eftermiddagen avslutas med fiskdamm för alla barn!

Alla tar med sig egen picknickkorg och vid behov solskydd. 

Anmäl senast onsdagen 18 maj till: anmalan@prematur.nu
Meddela hur många barn och vuxna som kommer samt valfri kontaktuppgift.

Hur hittar jag till Hagaparken?
Flera bussar stannar vid Haga Södra. Andra busslinjer går till Karolinska Sjukhuset eller Norrtull då har man ca 5 minuters gångväg till Hagaparken. Parkeringsplatser finns vid Karolinska, Hagaterminalen och några få vid tennisbanorna.

Har ni gått vilse?
Ring Caroline: 070-767 48 05 eller
Cristina: 070-230 53 93

Epost: info@prematur.nu

Följ oss på,
Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM

Kategorier
Stockholm

10/5-2016 Prematurträff Stockholm

Hej!
Det är dags för ännu en prematurträff!

Aktiviteten vänder sig till dig som är prematurfödd (för tidigt född).
Aktiviteten är nystartad och därför har vi valt att inte dela upp träffarna efter ålder ännu, för att ge alla en chans att delta och se hur stort intresset är.

Vi vill ge prematurfödda en möjlighet att umgås, knyta kontakter och dela erfarenheter.

Idéen med träffarna i korthet är att lära känna andra prematurfödda, dela med sig av kunskap, erfarenheter och bidra till en känsla av samhörighet och att ingen är ensam i sin neo-resa. Träffen sker i en kravfri miljö där alla deltar utifrån sina egna villkor och förutsättningar.

Datum: 10 maj 2016
Tid: 19:00
Plats: Espresso House, Birger Jarlsgatan 18, Stockholm.

Kontaktperson, Theres Belt, prematurfödd.
Epost, theres_belt@msn.com

Vid samma tid och plats håller vi även en ryggsäcksträff, ett tillfälle för prematurföräldrar att mötas, knyta kontakter och prata om allt från syrgas och skola till vart du kan hitta kläder som passar. Mer info hittar ni här: (Ryggsäcksträff )

Frågor? Kontakta oss!

Epost: info@prematur.nu
Följ oss på,
Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM

Kategorier
Stockholm

10/5-2016 Ryggsäcksträff Stockholm

Nu är det dags för ännu en ryggsäcksträff!

Aktiviteten vänder sig till dig som är förälder till ett prematurfött barn.

Alla bär vi på saker vi varit med om. Vi som har fått barn för tidigt kommer alltid att bära med oss den resan och dom upplevelserna, som i en ryggsäck. Ibland kan det vara skönt att få dela på det man bär omkring på- vi kallar det för ryggsäcksträffar. Möt andra föräldrar som förstår innebörden av att föda för tidigt och vad det kan innebära både under neotiden och efter hemkomst, samtala om allt från syrgas till vart du hittar kläder som passar.

Vi möts, fikar/äter och pratar i en avslappnad miljö.
Anmäl dig genom att maila till jeanette.wahslen@icloud.com

Datum: 10 maj 2016
Tid: 19.00-
Plats: Espresso House, Birger Jarlsgatan 18. Nära Östermalmstorg t-bana.

Samma tid och plats har vi även en prematurträff, ett tillfälle för prematurfödda att träffas, knyta kontakter och dela erfarenheter. Mer info här: (Prematurträff)

Frågor? Kontakta oss!

Epost: info@prematur.nu
Följ oss på,
Facebook: Prematurföreningen Stockholm
Instagram: Prematurföreningen_Stockholm
Twitter: @PrematurSTHLM